Nå skal godset gå elektrisk over grensen

av

Allerede i desember neste år kan det kjøres elektriske godstog over grensen. Godstog mellom sør og nord får større fleksibilitet, forsyningssikkerheten øker og jernbanen blir mer robust.

(Bildet: Prosjektet i Trøndelag er Norges første store elektrifiseringsprosjekt siden 1970. – Det er veldig moro at vi nå nærmer oss innspurten, sier Bane NORs prosjektleder Ola Grendal og delprosjektleder Bente Langeland Roheim. (Foto: Jernbanemagasinet)

Dette er resultatet når Meråkerbanen nå elektrifiseres.

Foruten flere muligheter for omleding ved eventuelle brudd vil elektrifiseringen av banen også ha stor betydning for samfunnssikkerhet og beredskap.

Missing link

– Næringslivet på svensk side har lenge etterspurt framdrift i elektrifiseringsplanene på norsk side, forteller Bane NORs prosjektleder Ola Grendal.

Svenskene har hatt kontaktledning fram til grensen helt siden like etter 2.verdenskrig.

– Når vi nå får elektrifisert banen også på norsk side vil det åpne for nye muligheter også for godstrafikken. Elektriske lok er ikke bare mer miljøvennlige, men også langt mer økonomiske i drift, sier Grendal.

Med elektrifisert Meråkerbane peker flere utredninger på at samarbeidet mellom de nordiske landene styrkes også i forsvarssammenheng, og hvor banen er ett av flere viktige bindeledd mellom landene. 

I forbindelse med denne opprustningen er også selve banelegemet betydelig forsterket.

En grønnere jernbane

I Trøndelag pågår nå arbeidene med elektrifisering for fullt, skriver Jernbanemagasinet.

Innen utgangen av året skal kontaktledningen være strukket til Stjørdal, og i desember neste år kan det kjøres elektrisk over grensen. 120 kilometer jernbane er da elektrifisert. Det åpner nye muligheter.

Prosjektet i Trøndelag er Norges første store elektrifiseringsprosjekt siden 1970.

– Det er veldig moro at vi nå nærmer oss innspurten, sier Bane NORs prosjektleder Ola Grendal og delprosjektleder Bente Langeland Roheim.

De to forteller også at de har mange henvendelser fra næringslivet og fra media.

Bane NOR har delt inn elektrifiseringen i tre delprosjekter. Ett som tar for seg byggingen av omformerstasjonen på Hell, ett som tar for seg alle overgangsbruene som må heves eller byttes ut, og ett som tar for seg byggingen av selve kontaktledningen.

Elektrifiseringen av 120 kilometer jernbane i Trøndelag betyr at de bimodale togene på Trønderbanen vil kunne kjøre elektrisk på strekningen (Støren –) Trondheim – Stjørdal fra desember 2024.

Videre nordover til Steinkjer vil togene fortsette med dieseldrift. Samtidig som elektrifiseringen nå går for fullt, planlegges det en rekke øvrige tiltak som skal gjøre det mulig med to tog i timen på Trønderbanen i desember 2027.

I tillegg til elektrifiseringen omfatter dette flere nye kryssingsspor, noen forlengelser av eksisterende kryssingsspor, en rekke tiltak på stasjonene, og endringer og tilpasninger av signalsystemet.

Gjennom det siste året har 14 nye bimodale togsett av type 76 blitt satt i drift på Trønderbanen, noe som har gitt en betydelig økning i kapasiteten og i form av økt reisekomfort og tilgjengelighet.

Togene kan kjøres både på strøm fra kontaktledning og på strøm som produseres i en dieselmotor plassert i en egen seksjon i toget. Fra 2024 kan altså Trønderbane-togene kjøre mer på strøm fra kontaktledning.

Robusthet

Elektrifiseringen av Meråkerbanen vil også ha stor betydning for samfunnssikkerhet og beredskap. Med elektrifisert Meråkerbane får godstog mellom sør og nord en større fleksibilitet og flere muligheter for omleding dersom brudd skulle oppstå. Det øker forsyningssikkerheten og gir jernbanen en større robusthet. Flere utredninger peker også på at samarbeidet mellom de nordiske landene nå styrkes også i forsvarssammenheng og Meråkerbanen er ett av flere viktige bindeledd mellom landene.  I forbindelse med elektrifiseringen av Meråkerbanen er også selve banelegemet er betydelig forsterket, se artikkelen “Meråkerbanen fram i lyset”.

Også persontrafikk

For persontrafikken knytter det seg forventninger til bedre forbindelser mellom Midt-Norge og Midt-Sverige med direkte tog. Åre er en stor vintersportsdestinasjon, og bedre forbindelser derfra til blant annet Trondheim lufthavn, Værnes er etterspurt.

– Det skal bli utrolig spennende å se hva slags togtilbud vi vil få over Meråkerbanen når elektrifiseringen er ferdig, sier Bente Langland Roheim.

Et grønt prosjekt

Formålet med elektrifiseringen er å gjøre det mulig med tilbudsforbedringer, mer effektiv jernbanedrift og reduserte utslipp. Oppdraget er gitt Bane NOR fra Jernbanedirektoratet gjennom en såkalt effektpakke. Bane NOR har organisert hovedprosjektet i Utbyggingsenheten, mens delprosjektet med omformerstasjon er organisert i Energienheten.

Fakta: Elektrifisering i Trøndelag

På Meråkerbanen er persontrafikken liten i forhold til på Trønderbanen. Elektrifiseringen der åpner for nye forbindelser mellom Norge og Sverige i person- og godstrafikken.
Det er gitt signaler og vist interesse fra togselskapene for å kjøre direkte gjennomgående elektriske tog fra Sundsvall og Østersund til Trondheim, og også nattog mellom Trondheim og Stockholm.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d