En stille revolusjon med logistikk-veteranene

av

Tirsdag denne uken fikk Logistikknyhetene.no se og høre om den virkelige verden og kanskje den mest avanserte roroterminalen i Norge, sammen med flere av Norges logistikkseniorer.

Og det gjorde vi sammen med daglig leder i Asko maritime, Kai Just Olsen.

Askos to batteridrevne droneskip «Therese» og «Marit», går foran i løypa i en ny grønn verdikjede.

Nullutslippsfartøyene ble sjøsatt i fjor høst med en dåpsseremoni hvor langrennslegendene Johaug og Bjørgen var gudmødre.

Nullutslippsfartøyene, som går i skytteltrafikk mellom Horten og Moss havn, erstatter 1 million veikilometer og redusere klimagassavtrykket til Asko med 5000 tonn CO2 i året. Droneskipene er også autonome.

– De krysser fjorden med redusert bemanning, og snart vil de være fullstendig selvgående, kunne Kai Just Olsen, daglig leder og primus motor for sjødroneprosjektet, fortelle oss.

Vi snakker om en helelektrisk transportkjede, og hvor Asko maritime er en ledende aktør innen nullutslippstransport.

Just Olsen fremhevet at droneskipene bare er et ledd i en større omlegging. 

– Vi bygge en grønn transportkjede. I tillegg til de batterielektriske båtene, vil vi få batterielektriske terminaltraktorer som er like rundt hjørnet til å komme på markedet, forteller primus motor for sjødroneprosjektet.

Lastebilene, som trekker trallene frem og tilbake på kaien, skal også være helelektriske.

– Dette må da gjøre betydelige innhogg på det norske strømnettet, spurte Logistikknyhetene.no.

Just Olsen vedkjenner at elektriske omleggingen vil føre til økt belastning på strømnettet. I den pågående energisituasjonen i Norge.

– Men, som han sa, – Asko er sitt ansvar bevisst.

– Fremover vil bruke mer strøm og vi vil derfor også bidra til produksjonen av strøm. Det er grunnen til at Asko er med i mange vindkraft- og solkraftprosjekter. Vi skal produserer like mye grønn energi som vi bruker.

Elektrifisering og automatiseringen av transporten, har også en rekke andre positive ringvirkninger, som vil komme både miljøet og lokale til gode.

– Ettersom vi ikke frakter bil og mann om bord i båter, kan vi vi planlegge transporten og ruteplanene slik at vi unngår rushtrafikken i byene. Vi kan kjøre til alle døgnets tider. Dermed vil vi i minkende grad bidra til kødannelser. De elektriske lastebilene våre vil også skape mindre støy når de går gjennom byområdene, forteller Just Olsen.

Norske lastebiler fraktet 261,1 millioner tonn med gods rundt om i landet i 2021, og mengden øker for hvert år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nå vil Asko, som leverer mat og varer til Norgesgruppens kjeder, redusere denne trafikken betydelig.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: