Veiene er fulle av trette og utslitte yrkessjåfører

av

Trette yrkessjåfører går på trafikksikkerheten løs. Onsdag 21. juni aksjoneres det mot førertretthet. Og det vises til nedslående funn i en europeisk undersøkelse.

Sjåføryrket er i dag mer stressende og utfordrende enn noen gang. Mer trafikk på veiene, strammere tidsfrister og mindre hvile er virkeligheten for yrkessjåførene. Vanskeligere arbeidsforhold for yrkessjøfører bidrar til trafikkfarlige situasjoner.

Studier viser at lange dager og mindre hvile gjør det vanskeligere for sjåførene å holde seg våkne og konsentrerte i trafikken, og at tretthet er normen for yrkessjåfører over hele Europa.

Det er gjort sjokkerende funn hvor 60 prosent av lastebilsjåførene og 66 prosent av bussjåførene sa at de måtte kjøre regelmessig mens de var trøtte og ukonsentrerte.

To av tre sjåfører forteller at de jevnlig er trøtte og slitne når de kjører.

En undersøkelse blant 2.900 buss- og lastebilsjåfører over hele Europa viser nedslående funn. Undersøkelsen fra 2019 er gjort av den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen, ETF.

Tre av ti lastebilsjåfører og en av fire bussjåfører sier de har sovnet bak rattet det siste året. En av ti sier de har sovnet bak rattet minst tre ganger det siste året.

Det er Fri fagbevegelse som skriver om dette tirsdag.

Dette er bakgrunnen for at ETF i år innfører en aksjonsdag for å sette problemet med utslitte sjåfører på agendaen.

Det er ikke tilfeldig at dagen er 21. juni, den lengste dagen i året.

– For yrkessjåførene er hver dag i året den lengste dagen, sier Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet.

Forbundet organiserer flere tusen buss- og lastebilsjåfører over hele landet, og Sivertsen håper at aksjonsdagen vil være et bidrag til at flere åpner øynene og sørger for at yrkessjåførene får bedre arbeidsforhold som inkluderer nok hvile.

– Det vil gjøre det tryggere for alle å ferdes i trafikken, sier Sivertsen til Fri fagbevegelse.

Ulykkesstatistikken viser at bare i 2016 ble rundt 4.600 mennesker drept i ulykker der lastebiler og busser var involvert i hele Europa.

De siste 20 årene i Norge har det i gjennomsnitt omkommet to personer hver måned i trafikkulykker der lastebiler har vært innblandet. Antall skadde er ti ganger så høyt.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var det i 2022 370 ulykker med personskade der busser, lastebiler uten hengere og vogntog var innblandet.

Fra aksjonisthold fremheves problemet med utslitte sjåfører på smale vestlandsveier. Her er faren for møteulykker langt større enn på brede firefelts motorveier.

Fra det negative til det positive

Til tross for dystert lesestoff fra yrkessjåførenes side, så er det gledelig å registrere at Norge er det mest trafikksikre landet i Europa

For åttende år på rad har Norge de sikreste veiene i Europa. På 10 år er antall drepte redusert med 20 prosent.

– Dette er selvsagt inspirerende, og viser at selv om vi opplevde dårligere resultater i fjor, så gjør vi mye riktig. Dette skyldes et målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid. Men vi har satt oss tøffe mål med nullvisjonen – en drept eller skadd i trafikken er én for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

Det er Lastebil.no som skriver om dette tirsdag: https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2023/Norge-det-mest-trafikksikre-landet-i-Europa.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d