I sterk medvind– Blir ledende havn i Nordsjøen

av

Havnedirektør Tore Gautesen, og flere med han, smiler fra øre til øre om dagen. Og grunnen: Storslått havvind-prosjektering. En 500 dekar stor havvindhavn på Karmøy realiseres i samarbeid med Norsk Hydro.

(Illustrasjon over Haugesund Windport, Haavik, og Hydros fabrikkområde på Håvik. I bakgrunnen sees Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Illustrasjon: Arqsix/Karmsund Havn.)

Prosjektet «Haugesund Windport, Haavik», skal bli en av de ledende havnene i Nordsjøen for sammenstilling av flytende havvind.

Ved realisering skal partene etablere et felles selskap som skal utvikle området.

– Tung inne i markedet

Havnedirektør Tore Gautesen, og flere med han, smiler fra øre til øre om dagen.

– Havvind er allerede en stor global næring og mange av rederiene og leverandørnæring i Haugesund er tungt inne i dette markedet. Med Utsira Nord rett utenfor stuevinduet vårt, kombinert med et stort behov for store havvindshavner i Nord-Europa, er dette et helt naturlig satsningsområde for Karmsund Havn, forteller havnedirektøren til Logistikknyhetene.no.

– Før endelig investeringsbeslutning tas, må reguleringsplanen i området justeres og det kommersielle fundamentet må være på plass. Flere av Karmsund Havns viktigste samarbeidspartnere innenfor havvind ønsker å etablere seg her, og vi opplever interesse fra havvindsprosjekter i hele Nordsjøbassenget, understreker Tore Gautesen.

I samarbeid med Haugesund Cargo Terminals og andre lokasjoner realiseres nå altså et komplett tilbud til havvindsindustrien, inkludert driftsfasen av havvindsfelt.

Karmsund Wind AS, et heleid datterselskap av Karmsund Havn, og Hydro Karmøy signerte tirsdag denne uken intensjonsavtale om å utrede samarbeid rundt utbygging av en 500 måls ny havn i tilknytning til Hydros industriområde på Karmøy.

Prosjektet er ifølge en pressemelding gitt navnet «Haugesund Windport, Haavik».

Denne havnen skal utvikles til å kunne gjennomføre sammenstilling av havvindsturbiner for bunnfast og flytende havvind, men også kunne brukes til andre havneformål.

Lokal verdiskapning

– Blant havvindregionene i Norge peker Haugalandet og Sunnhordland seg naturlig ut som et sentralt knutepunkt for landets havvindutvikling. Regionen har en unik geografisk posisjon langs Nordsjøbassenget, preget av skjermede, dype fjorder som gir optimale forhold for produksjon og montering av havvindmøller, kan vi lese i pressemeldingen.

Til grunn for intensjonsavtalen mellom Karmsund Havn og Hydro Karmøy ligger blant annet et ønske om i størst mulig grad å benytte arealer som allerede er regulert og som ligger i tilknytning til eksisterende næring og infrastruktur. Dette for å minimere påvirkningen på natur og miljø.

Flere havneavsnitt for havvind

Haugesund Windport Haavik vil likevel ikke bli eneste avsnitt under Karmsund Havn med havvindaktiviteter.

– På våre utvalgte havner for havvind skal vi tilby tjenester til hele verdikjeden, fra logistik til sammenstilling og drift. Karmsund Wind har ambisjon om å bli et av de viktigste og foretrukne logistikknutepunktene for havvind i Nordsjøbassenget, sier kommersiell direktør i Karmsund Havn, Tommy Sandtorv.

Hydro Aluminium

– I Hydro ønsker vi å bidra til lokal verdiskapning og det grønne skiftet ved å gå inn i dette samarbeidet. Gjennom prosjektet vil Hydro bidra til å skape lokal verdiskapning gjennom havvindsatsing, sier Arne Martin Kjærland, fabrikksjef ved Hydro Karmøy.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: