NHO LT og Norske Havner samarbeider

av

NHO Logistikk og Transport og Norske Havner har signert samarbeidsavtale.

– Norske Havner og NHO Logistikk og Transport har inngått en samarbeidsavtale for å styrke arbeidet med havn og sjøtransport. Fra venstre styreleder i Norske Havner Ingvar M. Mathisen og Are Kjensli, direktør i NHO LT.

Adm.direktør i NHO Logistikk og Transport Are Kjensli og styreleder i Norske havner, Ingvar M. Mathisen signerte i går en samarbeidsavtale for å styrke arbeidet med sjø- og havn. Formålet med avtalen er å styrke sjøtransportens konkurranseevne og havnenes posisjon i et bærekraftig transportsystem.

– Avtalen gir oss en tettere kobling til NHO, til transport- og logistikkbransjen, men også til næringslivet og vareeierne i stort. Det er viktig for å styrke havnenes og sjøtransportens posisjon i transportnettverket. Da våre organisasjoner i stor grad komplementerer hverandre, så er målet med samarbeidet at det skal positive synergieffekter, mer effektiv ressursbruk, større gjennomslagskraft for våre respektive medlemmer sier styreleder Ingvar M. Mathisen.

Mye av samfunnsutviklingen blir også påvirket av prosesser utenfor Norges grenser, ikke minst i EU.

– Både Norske Havner og NHO Logistikk og Transport er aktive i en rekke internasjonale organisasjoner, og har mye å vinne på å utveksle informasjon og samarbeide på dette område, understreker Mathisen.

Norske Havner er aktive i den europeiske havneorganisasjonen (ESPO) og den internasjonale havneorganisasjonen (IAPH). IAPH er nå mer til stede i Europa og de har bla observatørstatus i den internasjonale maritime organisasjon (IMO).

NHO LT er aktive og har verv i den europeiske organisasjonen CLECAT og verdensorganisasjonen FIATA. Begge organisasjonene har egne maritime transport-grupper og har bred kompetanse innen sjø og havn.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: