Nord-Europas gigantiske CO2-lager

av

Greenport Scandinavia har en av de mest visjonære CO2-lagringsprosjekter i Nord-Europa. Selskapet jobber med konkrete tiltak for å utvikle Hirtshals havn til et knutepunkt for mellomlagring og frakt av CO2 i Nordsjø-området.

Sementprodusenten Aalborg Portland blir også en del av det ambisiøse CO2-lagringsprosjektet i Hirtshals Havn, og som skal bidra til å beskytte klimaet.

Aalborg Portland har som mål å fange og lagre karbondioksidutslipp for å redusere klimagassutslipp. Prosjektet gir et betydelig bidrag i kampen mot klimaendringer.

CO2-fangst og lagring vil spille en viktig rolle for å nå EU-kommisjonens mål om å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030 og klimanøytralitet innen 2050.

Selskapet har forpliktet seg til et tak på utslipp på maksimalt 600.000 tonn årlig innen 2030, noe som representerer en reduksjon på 73% sammenlignet med 2021.

Med Greenport Scandinavia-avtalen kan Aalborg Portland potensielt sende betydelige mengder CO2 årlig til anlegget i Hirtshals Havn.

– Vi har blitt en del av Greenport Scandinavia fordi det er viktig for Aalborg Portland å engasjere seg i et ambisiøst prosjekt som allerede er i gang, og som er i stand til å bygge en sterk dansk CCS-infrastruktur og levere et pålitelig, sikkert og kostnadseffektivt karbonavtrykk så raskt som mulig, sier Managing Director Michael Lundgaard Thomsen i Aalborg Portland.

Les mer om de visjonære planene her: CO2 skal lagres for at beskytte klimaet: Aalborg Portland bliver en del af ambitiøst CO2-lagringsprojekt på Hirtshals Havn

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: