Litt positive NHO LT-medlemmer

av

(Foto: Bunker Oil)

Markedssituasjonen blant NHOs medlemsbedrifter totalt går i positiv retning. Denne trenden gjelder også for NHO LTs medlemmer.

Medlemsundersøkelsen i juni viser en økende andel som svarer positivt i forhold til mai, både på nåsituasjonen og fremtidsutsikter.

Dessverre viser juni-målingen en økning i andelen som ikke svarer like optimistisk.

Nåsituasjonen for alle NHOs medlemmer totalt er svakt forbedret fra april: 28 prosent sier at situasjonen er god (25 % i mai), 20 prosent sier at situasjonen er dårlig (samme som i mai).

Blant NHO LTs medlemmer sier 29 prosent at nåsituasjonen er god, mens 20 prosent sier den er dårlig.

Tilsvarende tall for april var 25 prosent god og 12 prosent dårlig.

Fremtidsutsiktene

For alle NHOs medlemmer totalt oppgir 14 prosent av respondentene at de venter bedring de neste seks måneder, mot 31 prosent som venter forverring. I mai var andelen henholdsvis 14 og 33 prosent. Ganske stabile markedsutsikter.

For NHO LTs medlemmer ser vi en økning både på andelen som forventer bedring og på de som venter forverring.

I mai forventet 10 prosent av medlemmene bedring de neste 6 månedene, mens 30 prosent forventet forverring.

Tilsvarende tall for juni er henholdsvis 16 prosent og 39 prosent.

Juniresultatene er på nivå med februar, mars og april.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d