Logistikk-giganten gjør miljøfremstøt: Èn milliard i bærekraftige initiativ

av

DSV vil samle inn rundt 1 milliard danske kroner til bærekraftige initiativ og innovasjonsprosjekter de neste fem årene. Det gjøres gjennom konsernets nye Innovasjonsprogram.

Det globale transport- og logistikkselskapet DSV har lansert et storstilt finansieringsprogram for å investere i bærekraftstiltak i alle ledd i organisasjonen.

Et internt karbonprisings-gebyr belaster alle DSVs datterselskap, og deres bidrag vil være basert på nivået på CO2-utslipp i deres virksomhet.

Midlene som genereres brukes til å investere i innovasjonsprogrammer og prosjekter for å akselerere DSVs utslippsreduksjonstiltak.

Ny teknologi og innovasjon

Som en av verdens største transport- og logistikkleverandører er DSV forpliktet til å hjelpe industrien med å gå nærmere en karbonnøytral fremtid. Selskapet har satt ambisiøse mål, inkludert et løfte om å nå netto-nullutslipp innen 2050.

DSV presiserer at ettersom de jobber for å nå disse bærekrafts-ambisjonene, vil finansiering for testing og implementering av nye teknologier, innovasjon og mer effektive transportløsninger være avgjørende.

– For å gjøre en positiv endring og spille en rolle i å drive den grønne agendaen innen transport- og logistikkbransjen, må vi skalere opp ambisjonene våre og akselerere våre bærekraftinitiativer. DSVs nye karbonfinansieringsprogram vil gjøre oss i stand til å investere i ulike ordninger, og fjerne behovet for en sterk økonomisk sak for i stedet å fokusere på prosjekter som vil resultere i meningsfulle CO2-reduksjoner, forklarer DSVs konsernsjef, Jens Bjørn Andersen.

Og han fortsetter:

– Dette programmet representerer et nødvendig skifte i DSVs tilnærming, som er viktig når vi fortsetter å forbedre vår egen bærekraftspraksis. Jeg er veldig spent på å se virkningen av disse investeringene og de resulterende initiativene i løpet av de kommende månedene og årene

Gjennom dette programmet forventes det at DSV vil samle inn ca. 1 milliard danske kroner til bærekraftige initiativer og innovasjonsprosjekter i løpet av de første fem årene.

Første finansieringsrunde

Med programmet på plass og generering av midler de siste seks månedene, har de første prosjektene nå fått grønt lys for investering.

Fra en rekke divisjoner og land har DSV mottatt flere forespørsler, alle på ulike stadier av gjennomgang og godkjenning.

– Det er veldig lovende å se det høye nivået av interesse som vi har skapt fra organisasjonen på så kort tid. I tillegg til å finansiere utslippsreduksjons-initiativer, har dette programmet også som mål å øke bevisstheten om virkningen av vår praksis på tvers av våre operasjoner. og å engasjere og motivere hele DSV-organisasjonen til å støtte den grønne omstillingen, sier Jens Bjørn Andersen.

Det første prosjektet som får støtte er en liten flåte av elektriske lastebiler, som skal leveres i starten av 2024, og som skal støtte lagerkunder for lokal distribusjon fra DSVs anlegg i Horsens, Danmark.

DSV har designet og implementert en prosess for å sikre at alle finansieringsforespørsler fra land blir godt evaluert.

Denne prosessen er på plass for å verifisere at prosjektforespørsler er kvalifisert for investering basert på DSVs kriterier, og som inkluderer krav om at alle initiativ skal ha påvist CO2-reduksjoner.

Jens Bjørn Andersen forklarer hvorfor ytterligere satsing på grønne tiltak er så viktig for næringen:

– Transport- og logistikksektoren står overfor mange utfordringer for å oppnå meningsfulle reduksjoner av karbonutslipp. I dag er mange teknologiske utviklinger fortsatt i startfasen, og det er begrensede karbonnøytrale løsninger tilgjengelig i stor skala. Som et resultat vil innovasjon være nøkkelen til å realisere industriens langsiktige dekarboniserings-ambisjoner. Jeg håper at DSVs program vil spille en rolle i å utforske og utvikle mulige løsninger på disse utfordringene, avslutter DSVs konsernsjef, Jens Bjørn Andersen.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d