Ber om hastemøte med næringsministeren – kritisk for gods

av

Coop Norge har bedt om et snarlig møte med næringsminister Jan Christian Vestre. Frykter det verste for gods- og vareleveringen.

Selskapet ber om avklaringer i Mondelez-saken.

Flere aktører har det siste døgnet avsluttet samarbeidet med Freia og Mondelez, i lys av at selskapet står på ukrainske myndigheters liste over de som fremdeles har produksjon i Russland.

Coop skriver i en pressemelding at de har behov for råd og avklaringer på hvordan norske myndigheter vil at norske selskaper som er svartelistet av Ukraina skal forholde seg.

Coop vil også ha svar på om regjeringen stiller seg bak denne svartelisten.

Ingen ønsker å støtte Russlands angrepskrig mot Ukraina, ei heller på en indirekte måte. Dersom denne spesifikke saken hadde vært en enkel avveiing, så hadde vi allerede utestengt Mondelez.

I dette tilfellet vet vi at en utestengelse fra dagligvare- og kioskmarkedet vil ramme mange norske arbeidsplasser og norske forbrukere gjennom at mange varer blir borte fra butikker i det som kan være en lengre periode, kan vi lese i pressemeldingen.

Derfor ønsker Coop et møte med næringsministeren, helst i løpet av neste uke, for å få en prinsipiell avklaring på situasjonen.

En slik avklaring er viktig for likebehandling dersom det skulle dukke opp andre selskaper som leverer til det norske markedet, og har bindinger til Russland.

– Da vil vi raskt kunne agere, vel vitende om det vi gjør er i tråd med regjeringens anbefalinger, og at regjeringen støtter slike grep, skriver Coop i pressemeldingen.

Næringsminister Jan Christian Vestre

Mye Logistikk og 67 milliarder

Coop i Norge omsatte for nærmere 67 milliarder kroner i 2022.

Omsetningen er en liten nedgang fra året før, men en økning på 8 milliarder kroner fra 2019, og som er siste sammenlignbare år før Covid-19.

Fjorårsresultatene preges av store kostnadsøkninger som følge av urolighetene i verden. Disse har blant annet gjort seg gjeldende i ekstreme økninger i strøm- og transportkostnader, i tillegg til kraftige prisøkninger fra leverandørene som det ikke er kompensert for.

Videre førte den negative utviklingen i finansmarkedene til en kraftig verdireduksjon for selskapets finansielle plasseringer.

Driftsresultatet for Coop i Norge, det vil si de 58 samvirkelagene og fellesorganisasjonen Coop Norge SA, endte på 1307 mill. kroner, mens resultat før skatt endte på 576 mill.

Driftsresultatet for Coop Norge SA endte på 347mill. kroner, mens resultat før skatt endte på -402 mill.

Til tross for et krevende år utbetalte Coop historisk høye 1,3 milliarder i kjøpeutbytte til sine mer enn 2 millioner medlemmer. Dette i tillegg til kupong og medlemsrabatter på 1,2 milliarder kroner.

Samtidig har Coops største kjede Extra, gjennom blant annet VGs matbørs, befestet sin posisjon som en av landets aller billigste kjeder. Kjeden fortsatte også å ta markedsandeler og gikk frem 0,4 prosentpoeng i 2022.

Byggevare i Coop, med Obs BYGG som den store driveren, hadde nok et solid år i 2022 og tok 1,8 prosentpoeng markedsandel. Dette gir en total markedsandel på 37,8 prosent. Utelukkende er dette vekst fra eksisterende butikker. 

Fokuset for Coop Norge fremover blir å drifte mer kostnadseffektivt, samtidig som selskapet fortsetter å gi kundene et best mulig utvalg til konkurransedyktige priser både innen bygg- og dagligvare.

Noen fakta:

  • Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1250 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken.
  • I tillegg driver Coop ca. 120 byggevarehus i kjedene Obs BYGG og Coop Byggmix.
  • Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro.
  • Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i deres lokale samvirkelag, og har i dag over 2 millioner medeiere.
  • Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter alle fellesoppgaver for lagene.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d