Lik lønn innen tungtransporten

av

Allemenngjort minstelønn for godstransport på vei blir oppjustert fra 15. juni 2023. (ScanStockPhoto)

Nå sikres også utenlandske vogntogsjåfører lønns- og arbeidsvilkår på lik linje med norske arbeidstakere når de utfører arbeid i Norge.

Allmenngjort minstelønn for godstransport blir oppjustert fra 15. juni.

– Dette skal også hindre konkurransevridning som følge av konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft med lavere lønnskostnader, sier NHO LT-advokat Thor Chr. Hansteen.

Minstelønnen

NHO LT-advokat Thor Chr. Hansteen sier at det er ulovlig for bedrifter og arbeidsgivere å betale lavere lønn enn den allmengjorte lønnssatsen.

Arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn (som ikke utfører transport av bedriftens egne varer), skal minst ha en lønn på 207,00 kroner timen. Någjeldende sats på 196,50 kroner gjelder til 15. juni.

For godstransport på veg med kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn gjelder ikke allmengjøringsbestemmelsen.

– At lønnen er allmenngjort innebærer at det er ulovlig for bedrifter og arbeidsgivere å betale lavere lønn enn den allmengjorte lønnssatsen. Dette gjelder også i bedrifter uten tariffavtale, sier NHO LT-advokaten.

Og Hansteen viser til at dette følger etter vedtak i den statlige oppnevnte Tariffnemnden i slutten av mai, og at den nå gjennomføres med endring i forskrift til allmenngjøringsloven.

Formålet med allmengjøring er å sikre at utenlandske arbeidstakere får tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere når de utfører arbeid i Norge, samt å hindre konkurransevridning som følge av konkurranse fra utenlandsk arbeidskraft med lavere lønnskostnader.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: