– Komplisert regelverk, ja, men godset skal frem

av

Den norske transporten av gods med tunge kjøretøy er sterkt påvirket av godstransportens regelverk i hele Europa.

– Det er ikke alltid lett å forstå kompliserte regler, spesielt for de som kjører tunge kjøretøy, og som har verdifullt gods i lasten.

Mona Øyen i JAS Worldwide Norway tar opp problemstillingen på sin LinkedIn-profil, men hun beroliger næringen med at dette skal gå bra likevel.

Pauser og regelverk

Førere av tunge kjøretøy må ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge. Dette er regulert av obligatoriske daglige og ukentlige hvileperioder. Dette i henhold til felles europeiske forskrifter, og som blir registrert av en digital fartsskriver i kjøretøyet.

Øyen viser til at fartsskriveren er koblet til et globalt navigasjons satellittsystem og registrerer automatisk hastighet og distanse, sammen med sjåførens aktivitet i løpet av arbeidsdagen. Regelverket gjelder i EØS (European Economic Area) og Sveits.

Hvis du kjører inn i, fra, i eller mellom land utenfor EØS, gjelder AETR-avtalen, den europeiske avtalen om kjøre- og hviletid.

Disse reglene er stort sett identiske med reglene som gjelder i EØS.

– Reglene må jo følges

Mona Øyen i JAS Worldwide Norway

– Som kunde er en av de viktigste tingene å få varene til slutt-destinasjonen i tide og i samme stand som da de ble sendt av gårde. Formålet med forskriften er å bedre sjåførenes arbeidsforhold, øke trafikksikkerheten og sikre like konkurransevilkår, skriver Øyen, og understreker at reglene må jo følges.

Når kjørereglene følges minskes risikoen for ulykker på veiene, da det ikke er tunge kjøretøy med utslitte sjåfører bak rattet. Sjansen for at godset kommer trygt fram og i tide er også størrer, fortsetter Øyen.

Men så kan forbud mot lastebilkjøring i Europa påvirke leveringstiden. De fleste europeiske land,  bortsett fra Skandinavia, har generelt lastebilkjøringsforbud på helligdager og søndager. I tillegg har enkelte land også generelt lastebilkjøringsforbud kvelden før en helligdag samt på lørdager.

Utvidet kjøreforbud

Når sommeren nærmer seg, vil noen land utvide lastebilkjøringsforbudet innen en viss tidsperiode fra 1. juni til og med 31. september. Det betyr at transportkunder kan bli berørt av at økt veitrafikk i form av lengre leveringstid.

Men så kommer Mona Øyen med noen beroligende ord:

– I tillegg til å sørge for at alt blir gjort «etter boken», er det vårt ansvar som speditør å alltid gjøre vårt beste for at kunden skal være fornøyd med leveransen, sier hun, og fortsetter:

– Leverandørerklæringer samles inn fra våre underleverandører slik at vi kan være sikre på at våre partnere overholder regelverket og ikke bidrar til sosial dumping. For oss i JAS Worldwide Norway er det viktig å bry seg om alle som er involvert i fraktprosessen, inkludert importører, eksportører, tollagenter, rederier, transportører, sjåfører og andre, avslutter Mona Øyen.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: