Hun jakter den perfekte løsningen

av

– Essensen er: jakt på den perfekte løsningen for fremtiden samtidig som vi tar de rette valgene allerede i dag.

Det sa blant annet NCLs adm. direktør Bente Hetland i sin innledning på Nor-Shipping onsdag: https://logistikknyhetene.no/2023/06/03/havner-skal-binde-verden-sammen/.

Nor-Shipping 2023: https://nor-shipping.com/

Her presenterte hun noe av arbeidet North Sea Container Line (NCL): https://www.ncl.no/ gjør for et mer bærekraftig shippingmiljø og både norske og globale havneanløp.

Det var på konferansen “Ports connecting the world” NCL-sjefen var invitert til å innlede.

Havnenes nye rolle

Fokuset var havnenes nye rolle i fremtiden. Hva blir havnenes rolle i et mer bærekraftig transportsystem.

Moderator var Norske Havners, Arnt-Einar Litsheim, og det hele ble introdusert av Norske Havners styreleder og havnedirektør i Oslo Havn, Ingvar M. Mathisen.

Seniorforsker Kay Fjørtoft i SINTEF Ocean AS innledet om temaet: «Havneforum for fremtidige havner» –

Bente Hetland understreket følgende i sitt innlegg:

– Forutsetningen for en bærekraftig shipping er at også havnene er med. Vi må jobbe tettere for å få mindre tid i havn, større hastighet, mindre CO2-utslipp og en tryggere sjøveis transport.

NCL-sjefen fremhevet også at bransjen må tørre å si at vi skal ha en karbon-nøytral havn og incentiver til de som bidrar til å kutte utslipp. Det gjelder vareeier, operatør og havn, sa Hetland.

Miljøvennlige rundturer

Det er kanskje ikke så mange som vet at havnene på NCLs rundtur klarer ett løft ekstra i timen i snitt, og hvor miljøet spares for 48 tonn CO2 pr. rundtur, 1250 tonn i året.

– Klarer havnene to ekstra løft i timen, sparer vi 2000 tonn CO2 pr. skip, sier Bente Hetland.

Snart 30 år gamle North Sea Container Line (NCL) ble etablert i 1994 som et Joint Venture mellom pelagiske fiskeindustri og Elkem ASA.

Rederiet er spesialist på anløp til en rekke havner langs norskekysten innen faste ukeplaner.

NCL har årlig 3000 havneanløp og transporterer sjøveis 170.000 TEU i året.

Lasten er en kombinasjon av feeder, shortsea og industrilast, basert på langsiktige avtaler med industrien.

NCL har linjer mellom Bremerhaven/Hamburg – Ålesund, Egersund/Florø/Måløy/Ålesund/Ikornes, Bremerhaven/Rotterdam – Sør-Norge, Tananger/Haugesund/Bergen, Rotterdam – Nord-Norge, Svelgen/Ålesund/Orkanger/Mo i Rana/Glomfjord/Salten/ Stokmarknes/ Finnfjord.

Miljøstrategi – Freight goes green

– For å nå våre mål er samarbeid på tvers av bransjer avgjørende, understreker NCL-sjefen, og som har en målsetting om 50 % reduksjon i utslipp i 2025.

Hetlands mål er at NCL skal bli verdensledende innen bærekraftig logistikk.

Sjøforandringens tid

NCL-sjefen er ikke i tvil:

– Alt må komme fra ett sted til det neste, og for miljøet vårt er sjøfrakt den beste måten å flytte varer på. Men vi tror vi kan gjøre det bedre. Det er på tide med en omfattende endring mot bærekraftig skipsfrakt, et skifte både i tankesett og praksis. Det er på tide med en endring i bransjen vår, sier Hetland.

– Vi skal erstatte flåten vår med metanoldrevne skip. To fartøy er allerede i produksjon, og størrelsen betyr at de vil erstatte tre av våre nåværende, dieseldrevne skip, understreker hun, og fortsetter:

– Så snart våre nybygg er satt i drift, er vi på vei mot å nå FNs utslippsmål for 2050 allerede i 2025. Vi er stolte av å stå i spissen for dette skiftet i det norske markedet, og håper resten av industrien følger etter.

Og på spørsmål om hvorfor metanol, svarer Hetland:

– I motsetning til forskjellige andre biodrivstoff som er foreslått for å kutte utslipp, er metanol blandbar i vann, og er mindre farlig for miljøet, og brytes raskt ned i tilfellet utslipp. Metanol kan produseres karbonnøytralt. Vi er overbevist om at enhver løsning ikke skal skape nye problemer, og det er derfor vi har valgt metanol som vårt bærekraftige drivstoff.

De to skipene som for tiden er i produksjon vil bli lansert innen 2024.

Og grønn er den nye standard, ifølge NCL-sjefen:

– Når det er valg mellom å bruke fossilt brensel eller mer klimavennlig drivstoff, får kunden et valg. Vanligvis skjer dette i form av å melde deg på. For en liten ekstra kostnad kan du velge den klimavennlige måten. Vi gjør det motsatte. Metanol vil være standardvalget, og dersom våre kunder ønsker å gå den litt rimeligere veien, med diesel, må de uttrykkelig opplyse om det. Det er på tide med en kurskorrigering: vi tror grønt bør være standardvalget, sier NCLs adm. direktør, Bente Hetland.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: