De skal få CargoNets økonomi på skinner

av

De tar godstog-utfordringene på strak arm, Linda Emilie Ellingsen (bildet) og Michael Granqvist. De er hentet inn for å lede CargoNets nye grep for økt lønnsomhet.

Norges ledende godstransportør på skinner har de siste månedene vært gjennom en strategiprosess. Fokuset har vært; hvordan skape lønnsomhet for selskapet.

– Og hva må gjøres? Spør Logistikknyhetene.no.

– Gjennom prosessen har det blitt utarbeidet en rekke strategiske initiativer, prosjekter det vil bli jobbet med i tiden fremover. Videre har det blitt gjort noen organisatoriske justeringer for å sikre gjennomføringskraft i dette arbeidet, forteller Linda Emilie Ellingsen.

Nylig ble hun hentet fra stillingen som Programleder forbedring i Vy, og for i stedet å påta seg rollen som ny drifts- og produksjonsdirektør i CargoNet AS.

Det skal sies at Ellingsen er vant med utfordringer, og hun har stor sans for endrings- og forbedringsprosjekter. Hennes fokus i Vy-gruppen var da også å være fagansvarlig for kontinuerlig forbedring, og som leder av et team med internkonsulenter som leverer prosjektledelse og porteføljestyring.

Konkret var dette å være med i prosjektledelsen, en del av prosjektledelsen for Østlandet.

– Nå blir hun riktignok fortsatt i Vy-gruppen, men nå med fokus på godstrafikk. Og det gleder du deg selvsagt til?

– Ja, jeg gleder meg til å bidra til CargoNets viktige samfunnsoppdrag i arbeidet med å få mer gods over på bane, samt å skape lønnsomhet for videre utvikling av selskapet. Med meg på laget har jeg en svært erfaren ledergruppe og en ny strategi som begge er et veldig godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Dette blir spennende, forteller Ellingsen til Logistikknyhetene.no.

Linda Ellingsen og Michael Granqvist skal få CargoNet på skinner økonomisk med ny framtidsstrategi. De går begge inn i ledergruppen. (Foto: CargoNet)

Slet økonomisk i mange år

– Men det er likevel bare så mye vi kan gjøre på egenhånd, understreker Ellingsen, og fortsetter:

– CargoNet og resten av godsbransjen har slitt økonomisk i mange år. Rammevilkårene for gods på bane er ikke så gode, til tross for høye politiske ambisjoner om godsoverføring fra vei til bane. CargoNet er fortsatt avhengig miljøstøtteordning fra staten, noe som det blir gitt positive signaler til. Behovet er først og fremst investering i nye lokomotiver og vogner, sier Ellingsen.

– Men så er det snakk om betydelige, organisatoriske endringer?

– Ja, for området drift og produksjon betyr de organisatoriske endringene at drift og produksjon samles under felles ledelse.

Den nye drifts- og produksjonsdirektør i CargoNet AS forteller også at tidligere så var produksjon og terminal representert i ledergruppen under to ulike ledere.

– Og hva er så formålet med denne endringen?

– Det er flere formål. Det ene er å styrke ledelsen innen det operasjonelle ved at ingen går ut, men at jeg kommer inn i tillegg. Det andre er at ledere for produksjon og terminal får bedre tid til å håndtere driften ved å gå ut av ledergruppen. Det tredje er at ved å samle produksjon, terminal Alnabru, ute-terminaler, operativt senter og kundesenter i felles ledergruppe forbedrer samarbeid og flyt i det operative, forteller Linda Emilie Ellingsen.

Den gode kollega

Michael Granqvist, CargoNets nyoppnevnte Direktør Plan & Styring.

CargoNets nye drifts- og produksjonsdirektør har imidlertid med seg gode og ressurssterke kolleger, slik at alt kan gå på skinner inn i fremtiden.

En av de er Michael Granqvist, nyoppnevnt Direktør Plan & Styring i CargoNet-systemet.

Han også ser fram til å jobbe tettere med sine nye kolleger, en gruppe kolleger og ledere med lang erfaring. Noe han understreker bidrar til en ny strategi for videre vekst.

Granqvist kommer fra stillingen som Product Manager i CargoNet, en stilling han har hatt siden mars 2020.

Før det var han selskapets Logistics Coordinator i to år.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: