Posten Norge AS blir Posten Bring AS

av

Selv om Posten Norge AS blir Posten Bring AS vil merkevarene Posten og Bring bestå uforandret, og logoer skal benyttes på samme måte som i dag.

Navnendringen fremhever den viktige rollen logistikk-virksomheten spiller.

Under merkevaren Bring har Posten samlet sitt tilbud til bedriftskunder i det nordiske markedet og til privatkunder utenfor Norge innen e-handel, logistikk, samt lagerløsninger og internasjonal spedisjon. Logistikkvirksomheten utgjør nærmere 80 prosent av konsernets inntekter, kan vi lese i pressemeldingen tirsdag.

– Posten Bring gjenspeiler bredden i vår virksomhet. I Posten ligger fundamentet for alt vi driver med. Posten bærer en stolt historie om hvordan virksomheten gjennom flere hundre år har bygd og utviklet samfunnsviktig infrastruktur for å sikre levering av brev og pakker over hele Norge. Med Bring har vi etablert et solid nordisk logistikknettverk, spesielt innenfor e-handel. Konsernet Posten Bring skal fortsatt gjøre hverdagen enklere og verden mindre, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Bring AS.

Berører kun slektsnavnet

Navnendringen berører kun selskapsnavnet, og kunder og markedet vil ikke merke noen forskjell. Dagens merkevarer og logoer skal benyttes på samme måte som i dag. Det påløper kun mindre kostnader knyttet til teknisk og juridisk arbeid med skifte av selskapsnavn.

Det var Postens eier, staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, som besluttet endringen på selskapets generalforsamling 6. juni i år, etter anbefaling fra styret.

Posten ble etablert i 1647 og er Norges eldste virksomhet. Posten er den merkevaren som møter privatpersoner i hele Norge når det leveres pakker og brev.

Bring omfatter all nordisk og internasjonal virksomhet innenfor e-handel og logistikk.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikk-konsern som skal forenkle og verdi-øke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden. Visjonen er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Konsernet møter markedet med to merkevarer; Posten for det norske folk og Bring for bedrifter i Norden.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d