Med fiskelykke i Norge

av

Intercargo Scandinavia gjør fortsatt fiskelykke i Norge med transport av norsk fisk til det globale marked. – Vi tok en dristig beslutning om å gire vår flåte kraftig opp, sier direktør Brian Jørgensen til Logistikknyhetene.no.

Den danske familiebedriften, med hovedfokus på Norge i mer enn 25 år, er spesialist på thermotransport av fisk, men transporterer også matvarer for hele kjøle- og frysemarkedet.

Intercargo Scandinavia er et godt synlig varemerke for den som ferdes langs landeveien. Og i traileren, eller i vogntoget, ligger både høyverdigods og laks av høy klasse fra Norge. Alt ettersom transporten er sør- eller nordgående.

Siden etableringen i 1997 har Intercargo Scandinavia A/S: https://intercargo-scandinavia.dk/en, vokst til et internasjonalt transportselskap med en flåte på flere hundre lastebiler som kjører daglig i Europa.

Nå om dagen satser kjøl- og frysspesialisten friskt på oppgradering av bilflåten, noe som har vært lurt i et krevende marked som forlanger skreddersydde løsninger.

Selv om kjøl og frys er hjørnevirksomheten for Intercargo har virksomheten også andre forretningsben å stå på.

Spesialist på matvare-logistikk

Transport- og logistikkselskapet har blitt spesialist på matvare-logistikk i Skandinavia og Nord-Europa, i tillegg til satsingen på de litt lengre distanser i Sør-Europa.

Siden starten i 1997 har selskapet også etablert seg innen en rekke andre områder.

Men i 2018, etter 21 år på markedet, rullet Intercargo Scandinavia ut en ny strategi, og med storsatsing på oppgradering av bilflåten. Og det har gitt resultater.

– Vi innså at kapasiteten ville bli knapp, og en kjempeutfordring i fremtiden. Derfor tok vi en dristig beslutning om å gire vår flåte kraftig opp. Men det var en helt riktig beslutning, forteller direktør Brian Jørgensen i Intercargo Scandinavia til Logistikknyhetene.no.

Og han tilføyer:

– Kundene trengte større kapasitet. Dermed sikret vi våre kunders forsyningskjeder.

Jørgensen peker på at det kan være en belastning for kundene å konstant måtte skifte transportører, og at Intercargo Scandinavia derfor sikrer en sikker og stabil leveranse med god kapasitet.

– Hva var formålet med strategiskiftet i 2018?

– Det var for å oppgradere kunnskapen rundt kunde-behovet. Vi forutså stor vekst i markedet, og at kapasiteten med lastbiler i markedet kunne bli et problem, samtidig med at våre kunders transportbehov også ville vokse. Derfor oppgraderte vi sterkt vår egen flåte, understreker Jørgensen.

Og han utdyper videre:

– Vi har dessuten jobbet mye med å vinkle vår service mot egne kunder. Spedisjons-verden endrer seg nesten hver fjortende dag, noe som kan være et problem for kundene. Her mener vi at vår kapasitet bidrar til stabilitet for våre kunder.

Jørgensen fremhever også at Intercargo Scandinavia kan justere litt den andre veien, hvis det er nødvendig.

– Vi gjør imidlertid mye for å opptre som en stabil og fleksibel partner, forteller Intercargo-sjefen til Logistikknyhetene.no.

– Men dere fokuserer vel på andre ting enn bare bilflåten?

– 24-timers service er hovedfokus. Høy service og kvalitet samt 24 timers tilgjengelighet er da også vårt varemerke, fastslår Brian Jørgensen.

– Men fisketransport har vel også vært et varemerke for Intercargo?

– Ja, det var fisketransporten som var starten på det hele i 1997. Det er fortsatt vårt største marked, selv om vi i dag jobber med hele kjøle- og frysemarkedet. Det være seg frosne kyllinger og poteter. Men det er i særdeleshet fisk vi er eksperter på. Transport av fisk fra Norge til forskjellige steder i Europa er en stor virksomhet for oss, sier Jørgensen.

– Og den fisken er vel fersk?

– Ja, vi henter den i fersk tilstand, faktisk like etter at fisken er fanget. Vi vet at verdien av fisk faller nesten time for time. Når den skal være helt frisk.

– Hvor lander den Intercargo-transporterte fisken?

– Vi kjører vanligvis fisken direkte til det europeiske markedet, samt til lufthavnene som har en luftbro til blant annet Fjerne Østen og USA, sier Jørgensen.

Og han understreker følgende:

– I nært samarbeide med kundene sikrer vi at fisken er helt frisk, når den kommer frem til destinasjonen eller lufthavnen.

– Men det transporteres ikke fisk begge veier?

– Nei, vi kjører jo ikke med tom bil til Norge, av for eksempel økonomiske årsaker, og i tillegg til ønsket om redusert CO2-utslipp. En rekke varer blir transportert til Norge. Blant annet tilfredsstiller vi importbehovet av varer Norge selv ikke produserer, forteller Jørgensen.

Han understreker også at Intercargo Scandinavia har mange andre forretningsområder. Det være seg høyverdivarer som f.eks. elektronikk.

– Vi gjør i det heletatt utrolig mye for å skreddersy løsningen for den enkelte kunde.

– Dere setter tydeligvis kunden i sentrum?

– Vi er den type virksomhet som er meget bevisst på våre kunders ønsker og krav. Vi føler da også at vi evner å sette oss inn i og forstå kundens behov. Vi er spesialister som skreddersyr løsninger kunden krever og trenger, forteller Intercargo Scandinavia-sjef, Brian Jørgensen, til Logistikknyhetene.no. 

Fakta: Intercargo Scandinavia

  • Grunnlagt: I Esbjerg i 1997
  • Fokus-område: Transport av fisk – og ikke minst holde varene friske underveis
  • Virksomhets-område: I dag er fiskeindustrien fortsatt virksomhetens største område. Men Intercargo Scandinavia har vokst til å være et internasjonalt transportfirma med daglige transporter i Skandinavia og Europa innen en rekke sektorer
  • Spesialitet: Med flere årtiers erfaring med transport av temperaturregulert gods har virksomheten opparbeidet en unik forståelse for transport av blant annet tempererte matvarer, høyverdi-gods og annet stykkgods

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d