Er det virkelig sant? Det grønne skiftet på sjøen har stagnert

av

(Foto: Høegh Autoliners)

Ifølge en ny rapport har omstillingstempoet falt. Norge er langt bak målet om å halvere utsleppene fra skipsfarten innen 2030.

NRK meldte mandag morgen at Norge trenger 1100 nye lavutslippsskip for å nå målene.

Årets utgave av «Barometer for grønn omstilling av skipsfarten» viser at Norge er langt bak skjema og justerer ned omstillingstrykket fra «lavt» til «svært lavt»: Det grøne skiftet på sjøen har stagnert – NRK Vestland.

Ifølge rapporten er utviklingen i ordreboka fallende, fra 46 skip 2021 til 18 skip i 2022.

Tallene viser også at Norge har 200 lav- og nullutslippsskip ved utgangen av 2022.

– Dette er langt unna 2030-målet. Dette viser at vi ennå ikke ser tegn til noen «andre bølge» i det grønne skiftet på sjøen, sier Magnus Eide, prosjektleder i Grønt Skipsfartsprogram (GSP).

Magnus Eide, prosjektleder i Grønt Skipsfartsprogram (GSP)

Den første bølgen er «fergerevolusjonen» som startet i 2015. I dag er det batterielektriske ferger på 49 av 131 bilfergeforbindelser.

Å få ned utslippene på større fartøy og på lengre distanser har vist seg å være mer krevende.

Pr. i dag har ti skip fått støtte fra staten (via Enova) for å teste grønt drivstoff (hydrogen og ammoniakk).

Da tildelingen ble offentliggjort i fjor, var kravet at avgjørelsen om byggestart skulle være gjennomført innen jonsok i år, og at produksjon skulle starte opp innen utgangen av 2024.

Så langt har investeringene latt vente på seg, og fristen har blitt utsatt.

Hovedforklaringen er at hydrogenbasert drivstoff er to til fire ganger så dyrt som fossilt drivstoff, og at merkostnaden gjør at redere og eiere vegrer seg for å ta det siste steget, skriver NRK.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d