Sjøsatte NHO LT Sjø og Havn

av

NHO LT Sjø og Havn er etablert, sjøsettingen skjedde torsdag denne uken.

(Bilde: Det nyetablerte styret i NHO LT Sjø og Havn klare for oppgaven. (F.v.) Tore Lundestad (Borg havn), Børge Edvardsen Klingan (Narvik havn), Dag Øyvind Lygre (Greenport Services) og Martina Engen (DFDS Logistics).)

Formålet er å etablere et sted for samarbeid og miljø for de av våre medlemmer som har sitt virke innen rederi- eller sjøfraktvirksomhet, havn- eller havneoperasjoner.

NHO LT Sjø og Havn vil ha fokus på å fremme medlemmenes interesser overfor myndigheter og næringsliv.

Representanter for de ulike aktørene innen Sjø og Havn samlet på NHO-huset i Oslo. I tillegg hadde vi digital deltakelse fra Tromsø, Bergen, Kristiansand og Fredrikstad.

En fin samling med direktører fra NHO LTs medlemsbedrifter over hele landet var samlet; rederier, havneoperatører, sjøspeditører/linjeagenter og havner; fra Tromsø, Narvik, Bergen og Kristiansand til Oslo og Fredrikstad.

– Med dette vil vi styrke vårt arbeid med Sjø og Havn på et nasjonalt nivå, sier adm. dir Are Kjensli i NHO LT: https://www.nholt.no/.

Og han fortsetter:

– Vi ser gode muligheter for å utvikle et tettere samarbeid innen toll, teknologi, bærekraft og samferdselspolitikk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har fått gode innspill om internasjonale korridorer og det grønne skiftet.

– Det er også etablert et eget “light”-styre  med Tore Lundestad (Borg havn), Martina Engen (DFDS Logistics), Børge Edvardsen Klingan (Narvik havn), Dag Øyvind Lygre (Greenport Services) og som etter hvert kompletteres med flere, sier NHO LTs næringspolitisk direktør Ole A. Hagen.

– Sammen med administrasjonen vil arbeidet styrkes, vi skal identifisere felles mål og problemstillinger, vurdere analyse- og utredningsbehov, og som er en del av NHO LTs næringspolitiske arbeid, forteller Hagen.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d