Riksrevisjonen: Dårlige veier bidrar til 30 dødsulykker årlig

av

Kostnadene til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene har økt betydelig. Men veiene har hverken blitt mer framkommelige, miljøvennlige eller tryggere.

Kritiserer veimyndighetene: I en fersk rapport fra Riksrevisjonen kommer riksrevisor Karl Erik Schjøtt-Pedersen med alvorlig kritikk mot veimyndighetene. (Foto: Riksrevisjonen/Mathias Fossum)

NRK melder at Riksrevisjonen har undersøkt om veimyndighetene legger til rette for at drift og vedlikehold av veinettet blir utført effektivt og med god kvalitet.

Dette for å se om målene for bedre fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø nås, både riks- og fylkesveier.

Ifølge Riksrevisjonen er faktorer relatert til drift og vedlikehold medvirkende til rundt 30 dødsulykker på norske veier årlig.

Utviklingen har vært stabil i perioden 2017–2021.

Men en ny rapport fra Riksrevisjonen som ble offentliggjort torsdag konkluderer med at drift og vedlikehold har stor betydning både for risikoen og for at det skjer ulykker, samt skadeomfanget.

Bekymringer

Den elendige standarden på veiene mange steder bekymrer, ikke minst transportører som har veien som arbeidsplass.

Bare i Vestfold og Telemark er det et etterslep på vedlikehold på rundt åtte milliarder kroner.

– Det er mangel på statlig finansiering, sier Gunnar Berg Treidene, samferdselsdirektør i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det pågår nå en nasjonal kartlegging av etterslepet på vedlikehold av fylkesveier, og som skal være klar til høsten. Dette i forbindelse med ny Nasjonal transportplan (NTP)2025-2036.

Får kritikk av Riksrevisjonen

Riksrevisjonen, som har undersøkt drift og vedlikehold av landets 56.000 kilometer med riks- og fylkesveier er svært kritisk, og viser til flere svakheter i Statens vegvesens styring og oppfølging av drifts- og vedlikeholdsarbeidet.

– Det er ikke tilfredsstillende av Samferdselsdepartementet å ikke sikre seg god nok informasjon om resultatene av arbeidet med drift og vedlikehold på riks- og fylkesvei, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen da han presenterte resultatet av undersøkelsen torsdag.

– Det er kritikkverdig at kostnadene til drift og vedlikehold har økt såpass mye sidan 2015, uten at dette har gitt mer fremkommelige, miljøvennlige eller tryggere riks- og fylkesveier, understreket Riksrevisorer Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han viste til at det totalt blir brukt 21 milliarder kroner til dette formålet hvert år.

– Nå som veisektoren er omorganisert har Samferdselsdepartementet en enda viktigere rolle. De må følge med på om de nasjonale målene blir nådd, også der fylkeskommunene har ansvaret, sier Schjøtt-Pedersen.

Dette er oversikten NRK har hentet inn pr. mai 2023:

  • Troms og Finnmark: 10 milliarder kroner.
  • Nordland: 8-9 milliarder kroner.
  • Trøndelag: ca. 5 milliarder kroner.
  • Møre og Romsdal: 16,8 milliarder kroner.
  • Vestland: ca. 16 milliarder kroner.
  • Rogaland: 4,5-5 milliarder kroner.
  • Agder: 5,8 milliarder kroner.
  • Telemark og Vestfold: 8 milliarder kroner
  • Viken: 10 milliarder kroner
  • Innlandet: 7-8 milliarder kroner

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d