Lærdom og internasjonal pengepolitikk

av

Ifølge næringspolitisk direktør Ole Andreas Hagen i NHO Logistikk og Transport (NHO LT) har vi tatt stor lærdom av pandemi og Ukraina-krig.

Dette har også hatt betydelig effekt på næringen generelt.

Men den næringspolitiske direktøren trekker frem områder hvor effekten har vært stor.

Hagen nevner netthandel, sjøfrakt, flyfrakt og godstransport på jernbane. – Vi har stått overfor stengte jernbanetraseer via Russland, høye drivstoff- og energipriser, og ikke minst stor sjåførmangel. Dette gir også langtidseffekter, forteller Hagen til Logistikknyhetene.no.

Dette var også sentrale tema i hans innledning på Logistikk23 onsdag.

IRA og EU

Hagen nevner begrep som friendshering, deling av verdiene til landet der råvarer utvinnes og produseres, en form for de-globalisering.

NHO LTs næringspolitiske direktør tenderer også IRA (USAs investeringsbank), og hvor det dreier seg om en svært omfattende investering og totalramme på nærmere 500 milliarder dollar, hvorav 370 milliarder er satt av til klima- og energitiltak.

Selskaper i USA får ekstra skattefordeler når satsingen skjer i USA. Allerede har flere norske og europeiske virksomheter varslet at det kan være mer lønnsomt å legge grønn virksomhet og grønne arbeidsplasser i USA heller enn i Europa.

Siden Norge er på gangen i diskusjonene mellom EU og USA, er det flere som hevder at Norge ikke klarer å henge med i det grønne kappløpet.

Hagen kan heller ikke dy seg for å nevne EUs Green Industrial Deal, og som omfatter 250 milliarder Euro til det grønne skiftet.

Ifølge Europakommisjonens president Ursula von der Leyen skal tiltakspakken sikre «like konkurransevilkår» globalt.

Sirkularitet

NHO LTs næringspolitiske direktør er også inne på sirkularitet.

Da tenker han på nye forretningsmodeller, gjenbruk, materialer, råvarer osv., men ikke minst fortsatt vekst innen netthandel.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d