Åpen for klima-partnerskap med GLP

av

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er åpen for klimapartnerskap med GLP – men vil avvente.

Torsdag i forrige uke fikk samferdselsministeren spørsmål om hvorvidt den landbaserte transporten kunne være neste næring ut for klimapartnerskapsavtale. Han utelukket ikke at det kan være aktuelt. Samtidig minnet han om at regjeringen ønsker å avvente erfaringene fra nåværende partnerskap før nye inngås.

Torsdag 25. mai svarte Jon-Ivar Nygård på spørsmål om hvorvidt han vil jobbe for at landbasert transport blir neste næring ut for klimapartnerskapsavtale med regjeringen.

Spørsmålet kom fra SVs Mona Fagerås, og ble begrunnet med at det er transportsektoren som har de største utslippene i ikke-kvotepliktig sektor.

Siden veitrafikk utgjør de største utslippene herfra, er landtransporten et naturlig område for klimapartnerskap. Fagerås nevne også at bransjen allerede er samlet i GLP: https://www.nho.no/samarbeid/gront-landtransportprogram/, og at programmet derfor er godt rustet til et slikt partnerskap.

Les den politiske dialogen her: https://www.nho.no/samarbeid/gront-landtransportprogram/artikler/svar-pa-skriftlig-sporsmal/

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d