Topper laget for Kunstig Intelligens

av

Her om dagen fikk vi meldingen om at Høyres talskvinne for business and industry, Linda Hofstad Helleland, har satt ned en ekspertgruppe som skal toppe laget rundt Kunstig Intelligens (KI).

Gruppen skal identifisere hvilke politiske endringer som må til for smart og trygg bruk av KI i Norge.

Utvalget består av noen av Norges fremste eksperter på kunstig intelligens, blant andre Inga Strümke, Silvija Seres, Torgeir Waterhouse (bildet Foto: TV2) og Paul Chaffey.

– Skal bygge KI-kompetanse

– Vi skal finne gode løsninger som legger til rette for at Norge skal bygge kompetanse og være langt framme når det gjelder å anvende kunstig intelligens for å skape verdier og løse samfunnsproblemer, samtidig som vi balansere behovet for regulering og grensesetting, sier ekspertutvalgs-leder Paul Chaffey.

Utvalget skal komme med forslag til hvordan Norge kan benytte potensialet i bruk av KI, men også hvordan vi skal beskytte oss mot de potensielle farene vi står overfor.

– Dette er en svært kompetent gruppe mennesker som ønsker å bidra til politikkutvikling på et område hvor spisskompetanse er helt nødvendig. Det er sammen med fagekspertisen at vi politisk kan legge rammer og stimulere til en god bruk av KI. Vi kan ikke forby oss bort fra bruk av KI på viktige samfunnsområder, som enkelte partier ser ut til å tro, sier Linda Hofstad Helleland (bildet under), tidligere distrikts- og digitaliseringsminister.

 Den tidligere digitaliseringsministeren mener det er på høy tid å løfte den etiske debatten KI stiller oss overfor i alle deler av det norske samfunnet. 

– De etiske dilemmaene vi blir stilt overfor krever kunnskapsbaserte og grundige debatter i det offentlige ordskiftet. Vi må ikke havne i den ene eller andre grøften, ved å være naive i vår optimisme eller så redde at vi velger forbudslinjen. Vi trenger en god diskusjon om hva vil vi oppnå med bruk av KI i Norge, sier Hofstad Helleland: https://hoyre.no/2023/05/26/hoyre-setter-ned-ekspertutvalg-for-kunstig-intelligens/.

Torgeir Waterhouse, tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, er med i ekspertgruppen.

Det samme er matematiker og teknolog Dr. Silvija Seres.

Hun beskriver seg selv som en «akademisk techie» med bakgrunn i bedriftsledelse, og er ekspert på digitalisering og teknologisk omstilling.

Hun har en egen evne til å gjøre kompliserte ting jordnært og forståelig, blir det hevdet.

For det er jo ikke tvil om at vi trenger ambisjoner, nye tanker og avansert transportteknologi for å løse fremtidens utfordringer i norsk samferdsel.

Har rådgiver-tillit

Silvija Seres (bildet) har blitt bedt om å gi råd til regjeringen om forskning og innovasjon i transportsektoren tidligere.

Hun var deltager i gruppen som i 2019 leverte rapporten Transport21 til Samferdselsdepartementet.

Dette var et innspill til strategi for forskning, utvikling og innovasjon i transportsektoren, rettet mot myndigheter, FoU-aktører og næringsliv.

Statssekretær Allan Ellingsen uttalte i en pressemelding:

– Vi trenger ambisjoner, nye tanker og avansert transportteknologi for å løse fremtidens utfordringer i norsk samferdsel. Denne rapporten gjør det enklere for oss å mål-rette innsatsen på forskning og ny teknologi.

Strategigruppen presenterte en visjon for fremtidens transportsektor, med ønsker om å forene bærekraft med behovene til befolkningen og næringslivet.

Redusere negative konsekvenser av transport, Bevegelsesfrihet og Verdiskaping og konkurransekraft: var ifølge gruppen tre områder som bør prioriteres innen forskning, utvikling og innovasjon.

Torgeir Waterhouse:

– Man er bekymret for at man utvikler teknologier som ødelegger sivilisasjoner, uttalte «teknoguru» Torgeir Waterhouse til TV2 forleden.

Den samme Waterhouse har vel aldri lagt skjul på at vi lever i en digital hverdag, og at han derfor er mer enn normalt opptatt av hvordan risikobildet ser ut og hvordan man kan ta cybersikkerhet på alvor.

Torgeir Waterhouse skjuler da heller ikke bekymringen, ikke minst frykter han menneskene bak Kunstig intelligens.

– Man er bekymret for at man utvikler teknologier som ødelegger sivilisasjoner, sier Waterhouse til TV2.

Noe av frykten er at kriger starter av seg selv.

Det er imidlertid få nordmenn som har like mye innsikt i moderne teknologi som 51-årige Torgeir Waterhouse.

Han har lenge jobbet med etiske spørsmål knyttet til en bransje i rivende utvikling.

I siste episode av TV2-podkasten Fredrik og Kadafi advarer Waterhouse om at det går litt fort i svingene når det gjelder KI, eller kunstig intelligens.

– Det er masse som ikke er bra, men jeg er mer bekymret for menneskene som skal bruke den enn teknologien selv, sier han og peker på at kvaliteten på KI avhenger av hvilke data som gjøres tilgjengelig for maskiner som skal ta beslutninger.

Og når han blir spurt om kvaliteten på dataene svarer han følgende:

– Noen kan spille på systemenes egenskaper for å få feil informasjon ut igjen.

«Oppenheimer moment»

TV2 viser til «Gudfaren av kunstig intelligens», Geoffrey Hinton, og som nylig trakk seg fra selskapet Google for i større grad å kunne kritisere utviklingen.

Flere forskere har tatt til orde for at utviklingen settes på vent en stund, slik at det ikke spinner helt ut av kontroll. Waterhouse peker på at om vestlige aktører i EU og USA velger å bremse teknologiutviklingen, betyr ikke det nødvendigvis at mektige aktører i Kina ønsker å gjøre det samme, skriver TV2.

– Mange snakker om «Oppenheimer moments» nå. At de som har vært med på å lage KI, får refleksjoner som gjør at de trekker seg ut og advarer, forteller Waterhouse.

Uttrykket «Oppenheimer moments», eller «Oppenheimer-øyeblikk», spiller på fysikeren Julius Robert Oppenheimer, bedre kjent som «atombombens far». Oppenheimer advarte selv om atombombens ødeleggende kraft etter at USA angrep de japanske byene Hiroshima og Nagasaki med to atombomber på tampen av andre verdenskrig.

– I bunn og grunn er man bekymret for at man utvikler teknologi som truer sivilisasjoner, og at man mister kontroll med avgjørelser som tas, sier Waterhouse.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: