Hun jager bort tomgods-spøkelset og vil tomgods-kjøringen til livs

av

– Vi har ikke tid til å vente til alt er på plass, at standardene er laget, eller at infrastruktur til ladestasjoner for godstransport på vei, båt og bane er på plass.

Tirsdag er gründer og daglig leder i Always Cargo: https://alwayscargo.com/, Birgith Rosseland, i møte med NLFs distriktsansvarlige i Agder og Rogaland. Her skal hun presentere noe av det som skal testes ut.

Hun er fullstendig klar over at tomkjøringen med lastebil i Norge ligger på rundt 30 prosent.

– Vi har sendt en forespørsel til NLF og NHO Logistikk og Transport, samt Næringsforeningen i Kristiansand for å få innspill, sier Rosseland.

Hun lever et liv med bærekraftperspektiv

– Bærekraftig transport tar vare på mennesker, miljø og virksomhet i en tredelt bunnlinje. Vi samarbeider på tvers for å få til dette. Tomkjøring svekker verdiskapning og bidrar til unødvendig klimautslipp.

Hun står bak en forskningsbasert løsning som fyller ledig kapasitet raskt, og som gir økt inntjening. Realiseringen er like rundt hjørnet.

Vi snakker om en sky-basert markedsplass for godstransport, og som viser vei til bærekraftig godstransport.

Rosseland representerer en start-ups for morgendagens innovative næringsliv.

På Bærekraftfestivalen i Kristiansand nylig innledet hun om hvordan vi løser eksisterende utfordringer, og da med blant annet fokus på at 1 av 3 lastebiler kjører tomme til enhver tid, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mye av dagen hennes går med til samhandling i relevante fora for å presentere løsningen og bygge nettverk for optimalisering av transport og logistikk. Dette kan skape flere nye arbeidsplasser, samtidig som det bevarer eksisterende klynger og nettverk.

Hverdags-fokuset er også samtaler med prosjektleder for å tilrettelegge og koordinere innovasjon, forskning og fremdrift i Pilot-T i de ulike fasene. Det går også med en del tid til å forberede testfase og sluttfase i forskningsprosjektet, samt hvordan dette vil påvirke eventuell markedstilpassing og kommersialisering.

Rosselands løsning skal supplere det eksisterende systemet uten dyre merkostnader.

– Det er så brukervennlig at det nesten ikke trenger opplæring. Eventuelt kan det komme en engangs-kostnad for å tilpasse via API’er for mer effektiv flyt med kunders og brukeres systemer. Ellers betaler transportøren kun for oppdrag han faktisk får gjennom løsningen, forteller en fremoverlent gründer, Birgith Rosseland, til Logistikknyhetene.no, og som tok praten med en ildsjel og som ikke er redd spøkelser.

Dette tomgods-spøkelset skal hun ta knekken på og jage bort.

SSB-tall for 2022 viser at norskregistrerte lastebiler transporterte 266,8 millioner tonn gods i Norge og utlandet og utførte et transportarbeid på 24,4 milliarder tonnkilometer. Dette tilsvarte en økning for transportmengden og transportarbeidet på henholdsvis 0,2 og 8,3 prosent i denne perioden.

Men så er det dette med tomkjøring da, og hvor transportkjøretøyet har begrenset med gods, men med 30 prosent luft.

Lastebilturer uten last, såkalt tomkjøring, kan forårsake betydelige kostnader, for ikke å snakke om miljøbelastning. Det gjelder både for vareeier/transportkjøper og transportutøver.

Men også transport- og logistikkprosesser kan du organisere raskt og enkelt uten med for store tap, med enkel, kreativ og innovativ tankegang, ikke minst i denne digitale verden.

Tok grep og ansvar

Birgith Rosseland har tatt grep om utfordringen, selvsagt til stor hjelp for vareeier/transportkjøper, men også transportutøver.

Her snakker vi om samhandling og det å prate sammen i et digitalt system, i forbindelse med tildeling, gjennomføring og administrasjon av transportoppdrag, og som matcher behov og etterspørsel av godstransport.

Og vi vet at økningen i godstransport med lastebiler bare fortsetter.

Logistikknyhetene.no prater med et sosialt og familiekjært menneske som er glad i naturen.

– Jeg bor tross alt på Sørlandet, understreker den blide sørlending.

Det å slappe av med gode samtaler, musikk, mat og lokal kultur er viktige trivselsfaktorer for henne. I tillegg da til at hun elsker å reise og treffe nye mennesker.

Intelligens og handlekraft

Innovasjon har hun langt framme i frontallappen. Fokuset er å samordne tankevirksomhet, intellektuelle funksjoner og følelser. Hjernekapasiteten bruker hun også til å tenke på utviklingen innen forskning og teknologi. Dessuten beundrer hun faglig kompetanse og ildsjeler som bidrar gjennom frivillig arbeid.

– Denne mennesketypen har jeg møtt mange av gjennom deltakelse i styreverv og gjennom en humanitær stiftelse jeg var med på å etablere. Dette var for å hjelpe et barnehjem i India, og finansiering av en skolebygning på Madagaskar.

Integritet, bærekraft og medmenneskelighet er ledestjerner i mitt liv, muligheten til å gjøre verden litt bedre gir meg større motivasjon til å stå på som gründer av Always Cargo, forteller Rosseland, og som understreker hvor heldig hun er som har arbeidsplassen på et bærekraftsenter, og er i tillegg prosjektansvarlig for et forskningsprosjekt.

Hun er spesielt opptatt av FNs seks bærekraftmål med fokus på en tredelt bunnlinje.

– Spørsmålet er hvordan Always Cargo kan bidra til ressursoptimalisering og brukervennlige digitale løsninger, basert på eksisterende transport, logistikk og infrastruktur. Men vi vil også bidra til å løse og tilrettelegge for nye løsninger for fremtidens transport og logistikk, forteller Birgith Rosseland i samtalen med Logistikknyhetene.no.

– Familien er alltid i fokus, med to ungdommer i huset er det aldri kjedelig. Ellers er vi i innspurten av forskningsløpet, etter at vi fikk tilsagn om 3,12 millioner kroner til Pilot-T fra Norges Forskningsråd. Vi har en Pilot-kunde som har bidratt underveis, men nå trenger vi også tilbakemeldinger fra transportbestillere og transportører/speditører knyttet til hva de ønsker og trenger for å bruke den nøytrale, nasjonale løsningen.

Og Rosseland forteller videre:

– Hva er fokus om dagen?

– Vi har sendt en forespørsel til NLF og NHO Logistikk og Transport, samt Næringsforeningen i Kristiansand for å få innspill. Vi har for øvrig et møte med NLFs distriktsansvarlig i Agder og Rogaland tirsdag 23. mai. Her skal vi presentere noe av det som skal testes ut.

– Hva betyr miljø og transport for deg?

– Vi vokste opp med en mor som så alt av naturprogrammer, og vi jobbet tidlig i åkeren og hjalp til hos bestemor. Etter hvert ble det tydelig at forurensning påvirket og fremskyndet drivhuseffekten og at vi burde gjøre noe med det. Vi har ikke tid til å vente til alt er på plass, at standardene er laget, eller at infrastruktur til ladestasjoner for godstransport på vei, båt og bane er på plass.

Vår løsning skal supplere det eksisterende systemet uten dyre merkostnader, og det er så brukervennlig at det nesten ikke trenger opplæring. Eventuelt kan det komme en engangs-kostnad for å tilpasse via API’er for mer effektiv flyt med kunders og brukeres systemer. Ellers betaler transportøren kun for oppdrag han faktisk får gjennom løsningen.

– Hva opptar en Daglig leder/Manager i Always Cargo AS?

– Mye av dagen går med til å jobbe med prosjektleder for å tilrettelegge og koordinere innovasjon, forskning og fremdrift i Pilot-T i de ulike fasene. Det går også med en del tid til å forberede testfase og sluttfase i forskningsprosjektet, samt hvordan dette vil påvirke eventuell markedstilpassing og kommersialisering. Vi deltar også i relevante fora for å presentere løsningen og bygge nettverk slik at vi kan bidra til en optimalisering innen transport og logistikk. Dette kan skape flere nye arbeidsplasser, samtidig som det bevarer eksisterende klynger og nettverk.

– Hva fikk Rosseland inn i bransjen, og hva var kicket?

– Da jeg var 16 år flyttet jeg til Oslo og tok postbetjentsertifikat. Det ga et grundig overordnet bilde av hvordan transport og logistikk fungerte, samtidig som erfaring med sortering og distribusjon ga detaljkunnskap. Gjentatte omorganiseringer for å effektivisere driften ga innsikt i kompleksiteten og sårbarheten i systemet. Planlegging og gjennomføring av distribusjon ga meg perspektiv med fokus på hvordan man kan spare tid ved planlegge kjøring og aktiviteter bedre. Når jeg flere år senere tilfeldig fant ut at 1 av 3 godstransportører kjørte med tomme biler til enhver tid, og at de har gjort det i flere år, innså jeg at her var det et stor potensiale for miljøgevinst og effektivisering. Dette ga meg etter hvert ideen til Always Cargo, forteller en engasjert Rosseland.

– Hva brenner du for?

– Jeg brenner for å gjøre en forskjell! Gjennom Always Cargo får jeg en mulighet til å realisere dette. Bransjen selv har uttalt at det er et forbedringspotensiale på 20 prosent, via en samarbeidsarena på tvers av de enkelte logistikk-, flåte-, og TM-systemene. En App som automatiserer, anonymiserer og koordinerer, for å optimalisere komplekse logistikk og transportløsninger på proffmarkedet. Vi brenner for å bidra til å styrke transport- og logistikkbransjen, og deres konkurransekrav ved å kunne levere kvalitetstransport raskere og bedre.

– Hva vil du med livet?

– Jeg vil gjøre noe jeg og andre rundt meg kan være stolt av, samt være et medmenneske. Ikke la frykt holde meg tilbake.

– Hva med tiden før Always Cargo?

– Da var det utdanning innen kommunikasjon, samt erfaring fra salg og markedsføring, venner og familie.

– Hva betyr selskapet for deg?

– Daglig drift og forskning for å realisere et konsept som skal bli et effektivt verktøy for økt bærekraft og inntjening.

– Dine roller i dag?

– Daglig leder og styreleder, samt prosjektansvarlig for Pilot-T.

– Fortell litt om endrings-prosesser og dagens situasjon?

– Som gründer har jeg vært med på å utvikle selskapet, med hjelp av bistand fra ildsjeler på Eva-senteret. Det har skjedd gjennom møter med sentrale personer i nettverket, samt ulike næringshager og inkubatormiljøer. Dette har gitt mestring i forhold til sentrale prosesser og tilskudd fra virkemiddel-apparatet. I forbindelse med eksterne utfordringer i markedet har det vært viktig å tilpasse selskapets strategi og forretningsmodell.

– Fremtidsutsiktene?

– Vi jobber med bærekraft og grønnere transport for proffmarkedet, og vi mener vi har en løsning som bransjen trenger og som vi snart skal lansere.

– Hvilke mennesker/mennesketyper liker, eller foretrekker du?

– Mennesker som står for noe, som har integritet, humor og byr på seg selv. I tillegg ser jeg opp til de som går utenfor komfortsonen og er faglig sterke, avslutter Birgit Rosseland praten med Logistikknyhetene.no.

Fakta Birgith Rosseland

  • Alder: Det spør man ikke en dame om.
  • Stilling: Daglig leder
  • Selskap: Always Cargo AS
  • Født: Kristiansand
  • Oppvokst: Kristiansand
  • Yrkeserfaring: Posten/Restaurant/Markedsføring og journalistikk/Video-Tv produksjon mm.
  • Utdanning: Master i Samfunnskommunikasjon, IKT og læring 1 og 2, Handel og kontor, Offentlig og privat real grunnfag

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: