Sånn passe til lands og til vanns for Eimskip

av

Både inntekter og kostnader falt, hovedsakelig drevet av lavere kostnader for tredjepartstjenester.

Det er noe av situasjonen for Eimskip første kvartal, og hvor inntektene beløp seg til 214,6 millioner euro.

Det er en nedgang på 25,1 millioner fra i fjor.

Kostnadene beløp seg til 182,7 millioner euro, en nedgang på 26,6 millioner.

EBITDA i kvartalet utgjorde 31,8 millioner og økte med 1,5 millioner euro fra samme kvartal i fjor. EBIT utgjorde 15,8 millioner, en økning på 0,7 millioner. Nettoresultatet ble 12,5 millioner sammenlignet med 10,5 millioner euro i fjor.

– Generelt gode resultater, drevet av sterk ytelse for containerlinjetjenestene. Mens resultatene i internasjonal spedisjon sank, som forventet. Dette skyldes markedsforhold som har endret seg betydelig i takt med et normalisert globalt shipping-marked.

Slik kommenterer Eimskips CEO, Vilhelm Már Thorsteinsson, resultatene for 1. kvartal.

Han viser til kraftig nedgang i globale fraktrater. Og det resulterer i en nedgang i både inntekter og kostnader på årsbasis, hovedsakelig gjennom kjøp av tredjepartstjenester.

Første kvartal viste en samlet moderat vekst på 5,3 % i liner-volumer for Eimskip, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Eimskips CEO, Vilhelm Már Thorsteinsson. (Foto: Eimskip)

Norske endringer

Thorsteinsson viser til at Eimskip nylig annonserte endringer i seilingssystem som inkluderer å koble kjøleskipsystemet i Norge med containerlinesystemet på Færøyene.

– Dette gjør at vi kan redusere antall containerskip i drift med ett, øke utnyttelsen av systemet og vår terminal på Færøyene samt redusere bunkersforbruket, og dermed redusere utslippene, sier Eimskips CEO.

Blandede følelser

Han presiserer at utsiktene de kommende månedene er blandede.

– Det er generell positivitet rundt hjemmemarkedet vårt i Nord-Atlanteren, mens de raske endringene i det globale shipping-markedet fortsetter å påvirke vår internasjonale spedisjonsvirksomhet og de transatlantiske ratene i containerskipet vårt. På den annen side har lavere internasjonale fraktrater og bunkerspriser redusert kundenes totale transportkostnader, noe som bør påvirke etterspørselen positivt på lengre sikt. Vi opplever generelt inflasjonspress på lønn og andre driftsutgifter, både på Island og internasjonalt, og vi er forpliktet til å håndtere kostnadene våre på en proaktiv måte, sier Vilhelm Már Thorsteinsson.

Importen til Island holdt seg på et sterkt nivå og eksporten fra Island og Færøyene tjente på sterke pelagiske sesonger, mens eksporten av oppdrettslaks og industrilast fra Island var lavere enn forventet.

Transatlantisk volum vokste med 9,6 % og ratene sank fra nivåene i 4. kvartal 2022 og var på samme nivå som i 1. kvartal 2022.

Internasjonal spedisjon hadde en marginal nedgang i volum på 2,4 % og solide økonomiske resultater, til tross for nedgang fra foregående år.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: