Ringnes-kvinner: Har full pakke- og markedskontroll

av

Emballasjeeksperten Sølvy Aslaksen skal sørge for netto nullutslipp innen 2040. Selskapets nye markedsdirektør, Merete Høberg, skal lede forvaltningen av en meget sterk portefølje av merkevarer.

Når Packaging Development Manager Sølvy Aslaksen blir spurt om hvorfor Ringnes er så opptatt av emballasje, svarer hun følgende:

– Målet vårt er et netto nullutslipp innen 2040. Skal vi komme dit må vi sørge for at emballasjen samles inn, gjenvinnes og brukes på nytt. Hver eneste dag jobber vi med initiativer og tiltak som kan ta oss nærmere målet, sier Aslaksen.

Hun viser til at Carlsberg Groups bærekraftstrategi Together Towards Zero and beyond har tydelige, definerte mål for å redusere klimautslippene for å komme i netto null innen 2040.

– For oss i Ringnes er det ett område som skiller seg ut som spesielt viktig, og det er emballasje. Halvparten av våre produkters klimaavtrykk kommer nemlig fra emballasje, understreker Aslaksen.

Hennes erfaring så langt er at små grep kan gjøre en stor forskjell, og at en ved å redusere mengden  plast i flaskene med noen få gram, kan Ringnes årlig kutte tonnevis med plast.

– For oss er jakten på smart emballasje en vedvarende prosess, og som er drevet frem av vilje, kunnskap og nytenkning. Vi er derfor grunnleggende optimistiske når det gjelder hva vi kan få til sammen med kloke hoder både i og utenfor egen organisasjon. Vi er klar over at det meste av ansvaret hviler på oss som den største drikkevareprodusenten i Norge og som en del av en stor bransje. Vi er store nok til å gjøre en forskjell, sier Aslaksen.

I 2019 avla Ringnes Plastløftet, et initiativ fra Grønt Punkt Norge AS, for å motivere norsk næringsliv til å jobbe målrettet, og for å nå EUs mål for gjenvinning for perioden 2025-2030.

Det har nå blitt en integrert del av bærekraftstrategien til Ringnes.

Plastflaskene kommer som små hylser til tapperiet, der de blåses opp i disse formene ved hjelp av varme og lufttrykk.

– Vi satte oss blant annet mål om at 50 % av plasten i vår emballasje skulle være av resirkulert plast. Den listen er allerede hevet. Nå jobber vi mot 80 %. Det er den optimale mengden resirkulert plast (PET) i flaskene våre med dagens teknologi. I 2021 endret vi Farris og Imsdalflaskene til 80 % resirkulert PET, og i januar i år var også alle halvlitersflaskene våre over på samme løsning. Til sammen har vi med dette spart over 2000 tonn ny plast årlig, forteller en stolt Aslaksen.

Fjerner unødvendig plast

I tillegg til å endre til resirkulert plast, har Ringnes som mål å kutte bruken av unødvendig plast med 1000 tonn innen 2025. Ved utgangen av 2022 var litt over halvparten fjernet.

– Vi har blant annet gjort flaskene lettere, endret plastsugerørne på barnedrikken Solrik til papirsugerør og fjernet håndtaket på multipakkene våre. Selv om vi er godt i gang er det et krevende mål å nå. De første tonnene var de enkleste. Samtidig er det bra å ha et mål å strekke seg etter, sier Aslaksen.

– Norge har verdens beste pantesystem for innsamling og gjenvinning av emballasje

– Carlsberg har meislet ut målene, men jobben må gjøres i markedene. I Ringnes har vi kommet langt gjennom verdens beste pantesystem og offensive ambisjoner for bruk av resirkulert materiale i vår emballasje. Mer enn ni av ti flasker samles inn allerede og målet er at 100% skal inn. Innsamling og økt bruk av resirkulert materiale i emballasjen vår har en dobbel positiv effekt: Redusert forsøpling av naturen og reduserte klimautslipp, avslutter Emballasjeeksperten Sølvy Aslaksen.

Ny markedsdirektør

Nylig ble hennes kollega gjennom flere år, Merete Høberg (bildet), ny markedsdirektør i Ringnes.

Etter lang fartstid med flere sentrale roller i selskapet har hun nå rykket opp til å bli markedsdirektør og en del av ledergruppen.

Dermed har Høgberg fått ansvaret med å lede avdelingen som forvalter en meget sterk portefølje av merkevarer, som Pepsi MAX, Solo, Farris, Imsdal, Tuborg, Dahls, Fydenlund og Ringnes.

Høgberg er kjent som analytisk sterk. I meldingen om nyansettelsen kan vi lese at det er noe hun ikke minst har vist gjennom rollen hun kom fra i Ringnes. Det være seg som kategoriansvarlig for øl, hvor hun har skapt gode resultater sammen med resten av øl-teamet.

Høgberg startet i stillingen 1. mai. Hun overtok stillingen etter Ingrid Lønning, og som har blitt hentet til stillingen som Vice president Commercial i Carlsberg region Vest-Europa.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: