Nytt transport-nav i emning: – Men her må det holdningsendring til

av

– Nå må bransjeorganisasjonene og Bane NOR spille på lag. Da får vi et logistikk-knutepunkt som blant annet bidrar til å løse Alnabru-hodepinen. Men dette krever samarbeid.

Det forteller daglig leder Lars Hellik Strøm i Oslofjord Logistikk AS: https://www.oslofjordlogistikk.no/ til Logistikknyhetene.no.

Strøm er primus motor og initiativtager til etablering av Kopstad godsterminal i Horten, et 400 dekar stort område som tilrettelegges for godstransport på både jernbane og vei.

Hele 200.000 m2 bygningsmasse skal ligge under tak.

Strøm har tro på at veibyggingen er ferdig neste år, og at jernbanen er klar i august 2025.

– Men dette forutsetter samarbeid. Det kan virke som at utlendinger har sterkere rygg enn norske aktører og samarbeidspartnere, understreker Strøm som er litt skuffet over holdningen til både bransjeorganisasjoner og Bane NOR: https://www.banenor.no/.

80.000 lastebil-lass

Han viser til at NHO Logistikk og Transport vil ha med Bane NOR for å henge seg på.

Planleggingen av logistikk-knutepunktet for jernbanerelatert virksomhet for gods, logistikk, service, resirkulering etc., startet allerede i 2008. I 2012 ble det regulert til godsterminal. Initiativet bidrar til regional vekst og samfunnsutvikling, i tillegg til nye arbeidsplasser.

Ifølge Strøm er dette et 400 dekar stort oppfyllings- og utbyggingsprosjekt som løftes ved hjelp av 500.000 tonn lettforurenset masse. Her dreier det seg om 80.000 lastebillass.

Næringsområdet som drives av Oslofjord Logistikk as, er planlagt som en privat terminal, men er avhengig av et nært samarbeid med det offentlige for å sikre god tilknytning til nærliggende infrastruktur. Arbeid med oppfylling av arealet pågår og vil gi byggeklare tomter innen 2023/2024.

Krever holdningsendring

Lars Hellvik Strøm forteller til Logistikknyhetene at ikke alle er like flinke til å støtte opp om prosjektet.

– Da snakker jeg om både bransjeorganisasjoner og Bane NOR, selv om sistnevnte selskap har presisert at en Kopstad godsterminal er det som mangler og er derfor noe de trenger, sier Strøm.

Han viser også til Hanekleiva næringspark, og som ligger bare ni minutter med bil unna Kopstad godsterminal. – Her er flere store transport- og logistikkselskap lokalisert. Det er ikke noe i veien for at vi kan tilby daglige godstogruter til Trondheim, men først og fremst Bergen herfra for konkurransedyktige priser. Å flytte stor tonnasje på tog er god logistikk, sier Lars Hellik Strøm.

Mr. Oslofjord Logistikk

Lars Hellik Strøm er styremedlem i Oslofjord Logistikk AS. Han har jobbet med logistikk stort sett hele yrkeslivet. Først innen tredje partslogistikk, men fra 2003, ved EUs liberalisering av internasjonal godstrafikk på bane, har det meste handlet om grenseskridende logistikk med fokus på import fra Europa.

Dette var også grunnen til at han fikk tanken om bygging av et grønt logistikk-knutepunkt med jernbanetilknytning på Kopstad

Selskapet H. Strøm logistikk ble etablert i 1976 og senere utviklet innen eiendom som følge av kjøpet av Elopak fabrikken på Spikkestad. Området ble senere omformet til et flott leilighetsprosjekt som medførte stor interesse for eiendoms- og boligutvikling.

Hellik Strøm har sittet i styret i NHO Logistikk og transport i en årrekker og er i dag styremedlem i region Øst som blant annet omfatter medlemmer lokalisert i Viken.

Han er styreleder og styremedlem i en rekke selskaper knyttet til familien eller familiens investeringer. Herunder H. Strøm AS, H. Strøm Eiendom AS, H. Strøm Holding AS, Spikkestadkvatalene Boligprosjekt AS, Kopstad Godsterminal AS, H. Støm Tomteutvikling I AS, Toppenhaug Eiendom AS og sitter i styret i Stiftelsen Børsgården i Drammen. Han er utdannet ved Handelshøyskolen BI.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: