Holder koken med Young Logistics

av

For fem år siden var Tore Ommundsen med på å starte Young Logistics. Han er fortsatt med i styret og ivrer for nettverksbygging.

Til daglig jobber han Sales Executive/Freight Forwarder i Tellus Logistics, i tillegg til å være nestleder i Logistikkforeningen Avd. Rogaland, moderorganisasjonen til Young Logistics.

– Jeg var med på å starte Young Logistics fordi jeg syntes det var et stort behov for en organisasjon i vår bransje, og som kunne fasilitere nettverksbygging og interessante faglige arrangement for unge. Dette mener jeg også bidrar til å gjøre logistikkbransjen i vårt distrikt enda mer attraktivt for unge arbeidstakere.

Tore Ommundsen har følgende kommentar til logistikken fremtid:

– Jeg tror at en grunnleggende kompetanse innen logistikkoperasjoner, lagerdrift og produksjon, som i dag er svært viktig kompetanse innen logistikken, også vil være viktig fremover. Det er mulig selve operasjonene vil være mer automatiserte ved hjelp av teknologi, men for å kunne gjennomføre effektive operasjoner, må denne kompetansen ligge til grunn i menneskelig arbeidskraft.

Les mer om Tore Ommundsen her: https://www.younglogistics.no/post/styreprofil-bli-kjent-med-tore-ommundsen

Fakta: Tore Ommundsen             

  • Stilling: Sales Executive/Freight Forwarder
  • Nåværende arbeidsgiver: Tellus Logistics AS
  • Andre verv: Nestleder i Logistikkforeningen Avd. Rogaland
  • Studiebakgrunn:
  • Bsc Logistikk og Supply Chain Management, Høgskolen i Molde.
  • Speditørskolen, NHO Logistikk og Transport

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: