200 prosjekter stopper vei-forfallet

av

Statens vegvesen la mandag fram en oversikt over 200 prosjekter som skal bidra til å stanse forfallet på riksveiene.

– Vi prioriterer drift- og vedlikehold høyere. Etter flere år med økende etterslep, vil vi snu utviklingen, fortalte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (bildet) på Statens vegvesens pressekonferanse mandag.

Det kommer godt med at regjeringen sist torsdag varslet en styrking av drift og vedlikehold med 1,2 milliarder kroner i revidert budsjett.

– Vi tror dette blir et vendepunkt der vi kan ruste opp riksveiene, understreker hun.

 200 prosjekt over hele landet

– Bare i 2023 gjennomfører Vegvesenet over 200 investeringer og vedlikeholdstiltak i hele landet, fortalte divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo (bildet) på pressekonferansen.

Trafikk på 6000 konstruksjoner

Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/ har ansvaret for 6 169 bærende konstruksjoner som det går trafikk på eller under: Bruer, tunneler, gangbruer, kulverter, ferjekaier og støttekonstruksjoner. Alt dette må ha en rimelig god vedlikeholdsstandard.

Klima og miljø

– Bærekraft-arbeidet skal være med oss i alt vi gjør. Vegvesenet har utarbeidet en helhetlig strategi for bærekraft på anleggene, i veitrafikken og i byområdene, sier vegdirektøren.

Vegvesenet jobber for nullutslipp og elektrifisering.

– Vi har vist at det er mulig ved at en stor del av ferjene på riksveinettet er nå utslippsfrie. To ganger har vi vært først i verden: I 2010 med verdens første batteriferje Ampere – og før påsken i år med verdens første ferje på hydrogen, MS Hydra, sier Hovland.

I sum er dette prosjekter som gjør at vegene blir tryggere; For eksempel nye gang- og sykkelveger, nye kryss-løsninger, utbedring av skred-farlige punkter, bredere og mer oversiktlig veg, samt nye rekkverk.

I 2033 skal riksveifergene være helt utslipps-frie.

Nasjonal ladestrategi for tungbiler

84 prosent av alle nye personbiler er elektriske biler.

– Nye steg skal tas mot nullutslipp. Nå er det varebilene som kommer. Fremover er det viktig å sørge for at tung-bilene komme etter. Her må staten bidra for å legge godt til rette for lade-plasser, sier vegdirektøren.

Vegvesenet har pekt ut strekninger der en må etablere lading for tunge kjøretøy:

  • Rv3 i Østerdalen
  • E18 i Aust-Agder
  • Rv7 Gol
  • Det må også etableres regional distribusjon i Østlandsområdet:
  • E6 sørover (Ås – Fredrikstad)
  • E18 sørover (Lier – Drammen) og/eller
  • E6 nordover (Gardermoen – Minnesund)

Prosjekter for over milliarden

Dette jobber Vegvesenet med:

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik (bildet) orienterte på pressekonferansen mandag om portefølje-prioriteringen som Vegvesenet oversendte Samferdselsdepartementet fredag.

Dette gjelder store prosjekter, det vil si prosjekter som er kostnadsberegnet til over 1 milliard kroner.

Bevilgningen til vei-vedlikehold økes med 1,2 milliarder kroner ifølge revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem torsdag i forrige uke. Dette er i tillegg til de 9,4 milliardene som allerede ligger i nasjonalbudsjettet for 2023. 

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: