Samferdselsministeren som forlot “løvens hule”

av

Som øverste ansvarlig for samferdsels-Norge forlot Torild Skogsholm «løvens hule» to ganger.
En annen opplevelse:
En samferdselsminister uten sertifikat! Herre Gud; går det an. Tenkte jeg.

I dag, over 20 år etter at jeg begynte å skrive om samferdsel, transport og logistikk har jeg hatt gleden av å oppleve en blandet forsamling, eller skal vi si, et fargerikt knippe politikere som har hatt uriasposten som samferdselsminister i Norge.

Uten tvil er det en krevende øvelse å være samferdselsminister. Det skal bygges infrastruktur for vei- og banetransport, sjø og fly, ja faktisk for alle transportmidlene. For en oppegående og fremtidsrettet transport- og logistikknæring er jo dette en dyd av nødvendighet.

Men tilbake til samferdselsministrene.

Venstre-mannen Odd Einar Dørum, uten sertifikat, satt som samferdselsminister i Bondevik I-regjeringen i perioden 1997-1999.

Da overtok Dag Jostein Fjærvoll (KrF) ministerposten frem til 2000.

Så ble Terje Moe Gustavsen (Ap) hentet inn som samferdselsminister i Stoltenberg-regjeringen, en rolle han hadde frem til 2001.

Sin korte periode til tross, rakk Gustavsen å gjøre en innsats for norsk samferdsel.

Ikke minst når det gjelder trafikksikkerhet. Som samferdselsminister fremmet han Nullvisjonen for Stortinget – en visjon om ingen drepte og hardt skadde i trafikken.

Visjonen som ble vedtatt i 2001 har hatt mye å si for at tallet på drepte og hardt skadde har gått betydelig ned. Norge er blant landene med de laveste tallene i verden på dette området.

Gustavsen har også satt spor etter seg med sin store arbeidskapasitet og smittende engasjement.

Han er den lengst-sittende vegdirektør og leder av Statens vegvesen. Denne rollen hadde han fra 2007 til 2019.

Terje Moe Gustavsen

Det året kom den triste meldingen om at Terje Moe Gustavsen var gått bort, 64 år gammel.

Så kom Venstre-Torild

19. okt. 2001 fikk Torild Skogsholm en spennende gave til sin 42-årsdag. Telenor NetCom-direktøren ble ny samferdselsminister i Kjell Magne Bondeviks samarbeidsregjering.

Venstre har klart det kunststykket å få flere statsråder i regjeringen enn partiet har representanter på Stortinget.

Skogsholm overtok samferdselsdepartementet etter Telenor-direktør Terje Moe Gustavsen.

Oslo Venstres nestleder var statssekretær for samferdselsminister Odd Einar Dørum under den forrige Bondevik-regjeringen.

I Bondevik II-regjeringen ble imidlertid Torild Skogsholm sittende som samferdselsminister frem til 2005.

Forlot løvens hule

Quality Hotel i Sarpsborg var stamsted i flere år for Transportbrukerkonferansen.

På TransportbrukerKonferansen 2003 forlot hun løvens hule.

I mitt referat fra denne konferansen skrev jeg blant annet at samferdselsminister Torild Skogsholm var bare delvis til-stede på årets TransportbrukerKonferanse, den gangen i Sarpsborg.

Sarpsborg var for øvrig i mange år fast lokasjon for den årlige, tradisjonelle konferansen.

Dette var forløperen til høstkonferansen Transport & Logistikk på Gardermoen.

I år inviteres det imidlertid til en gigant-konferanse med den komplette vare- og logistikk-kjeden til stede.

En samlet verdikjede innen transport- og logistikksektoren møtes i september til årets største og viktigste bransjetreff hvor det også er hele 30.000 kvadratmeter med utstilling.

Transport & logistikk 2023 er et arrangement man virkelig ikke bør gå glipp av oppfordrer arrangørene Norges Lastebileier-Forbund, NHO Logistikk og Transport, Norsk Industri og Norske Havner.

De ser fram til å gjenta suksessen fra 2019, og som samlet mer enn 15.000 besøkende og over 230 utstillere. I år ventes det enda flere deltakere.

Men så var det samferdselsminister Skogsholm da.

For andre året på rad forlot hun 2003-konferansen før paneldebatten, og det til stor skuffelse for de ca. 200 konferansedeltagerne.

Før returen prøvde hun å slå tilbake alle angrep på årets samferdselsbudsjett. 

– Å kritisere dette budsjettet er et fullstendig bomskudd, hevdet Skogsholm, som ga klart uttrykk for at hun var stolt av samferdselsbudsjettet på over 21 milliarder kroner, en økning på vel 6% i forhold til fjorårets budsjett.

Samferdselsministeren understreket at en må ta hensyn til totaløkonomien, og at transport bare er en av samfunnssektorene som trenger penger, og fremhevet at blant annet en helsesektor som skriker etter kronemidler.

Men samtidig understreket Venstres Skogsholm hvor viktig det er å holde oppe det høye tempoet på E6-utbyggingen i Østfold. 

– Strekningen frem til Svinesund har høyeste prioritet blant større veiprosjekter her til lands, sa hun.

Statsråden betegnet det som fabelaktig dersom det er mulig å forsere frem en ferdigstillelse av E6 i 2007.

Daværende adm. direktør i Linjegods, Thor Bergby, fortalte at han ønsker å redusere dieselavgiften med 80 øre literen når den differensierte arbeidsgiveravgiften forsvinner fra nyttår. 

Thor Bergby

Linjegodssjefen mener lavere dieselavgift vil være et virkemiddel for å motvirke de negative effektene av avgiftsomleggingen for distriktene. 

Bergby var meget kritisk til statsbudsjettet og fryktet at mange arbeidsplasser i distriktene vil gå tapt som følge av det økte avgifts- og kostnadsnivået.

Han vil ha fokus på kollektiv varetransport og oppfordrer regjeringen til sterkere fokus på næringslivets transportvilkår i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP). 

– Kollektiv varetransport må sidestilles med kollektiv persontransport, sa Bergby.  En konsekvens av dette vil være å utvikle en nasjonal strategi for kollektiv varetransport med prioriterte transportruter, godsdistribusjon i byene, knutepunkter og terminaler, foruten harmonisering av avgiftene til et europeisk nivå.

Bergby sa også at å tillate 25,25 meter lange vogntog på utvalgte deler av stamveinettet vil redusere antall lastebiler i trafikken og forbedre miljøet.

– Slike vogntog er viktig for en videreutvikling av den kollektive varetransporten, sa Bergby.

Skal en dømme etter politikerutsagnene på TransportbrukerKonferansen kan vi nærmest konkludere med at det gis åpning for 25-metringene her til lands.

Stortingsrepresentantene Anne Berit Andersen (H), Bjørgulv Froyn (AP) og Kenneth Svendsen (FrP), alle medlemmer i Stortingets samferdselskomite, ga klar beskjed om at de vil støtte et forslag om lengre vogntog.

Det var imidlertid FrPs Kenneth Svendsen (bildet) som markerte sterkest politisk støtte til transportnæringen, og fremsto som transportbransjens talsmann.

De to andre politikerne var mer vage i sine utsagt og lovnader til bransjen.

Etter fjorårets TransportbrukerKonferanse (2002) skrev jeg at det var et tankekors at bare ca. 20 av de 200 deltagerne (10%) representerte transportbrukerne.

Det er derfor gledelig å melde at antallet ”brukere” var tredoblet på 2003-konferanse.

Arrangøren Transportbrukernes Fellesorganisasjon, hadde hentet inn TV-guru, Lars Jacob Krogh, til å lede paneldebatten, noe han gjorde med stø hånd.

Men så var det Torild Skogsholm, da, og som nå varsler ny strategi.

Samferdselsministeren vil ha en gjennomgripende fartsgrensereform over hele landet. Samtidig varsler hun en ny strategi for å bedre trafikksikkerheten på norske veier.

Skogsholm var i Trondheim med en samlet norsk samferdselspresse, også med undertegnede på slep.

Anledningen var Samferdselsdepartementets årlige presseseminar.

Hun hadde blant annet budskap om en ny strategi for å bygge trafikksikkerhet inn i nye og gamle veianlegg i Norge. Skogsholm ønsker seg færre endringer av fartsgrensene, slik at det ikke blir så hyppige opp- og ned-skiltinger. I tillegg vil hun fjerne nedtrappings-sonen på 70 km/t når man kommer fra 80-sone mot 50-sone.

Høyt trafikkerte stamveier med årsdøgntrafikk på over 10.000 biler skal i fremtiden bygges som firefelts vei. Samtidig skal det bli mer bruk av midtdeler på nye to- og trefelts veier.

Gamle veier skal rustes opp med midtrekkverk i årene som kommer. Vegdirektoratet vil at det skal prioriteres 600 millioner kroner til dette.

Selv om dette bare holder til åtte mil midtdeler, karakteriserer Skogsholm planene om å bygge to mil med midtdeler på gamle veier årlig i en fireårsperiode som ambisiøse. Hun minner om at dette er på eksisterende veier, og at nye og påbegynte veiprosjekter kommer i tillegg.

Samferdselsministeren ber nå Vegdirektoratet om å komme med en fullstendig oversikt over ikke-fullførte prosjekter som er planlagt etter gamle normaler, og en vurdering av konsekvensene av å tilpasse disse prosjektene til nye normaler med midtdeler.

Det vil i utgangspunktet være Vegdirektoratet som avgjør på trafikksikkerhetsmessig og faglig grunnlag hvor det skal bygges midtdelere.

– Opptil 50% færre ulykker er gevinsten på veistrekninger som har fått fartsgrensen redusert fra 80 til 70 km/t, hevdet Skogsholm.

Statsråden viste til ferske og foreløpige resultater av forsøkene med nedsatte fartsgrenser. Den endelige konklusjonen ville komme snart.

Selv om gevinsten er mer usikker på veier hvor farten er redusert fra 90 til 80 km/t, mener Skogsholm at riktige fartsgrenser kan berge liv, og at lavere fartsgrenser kan være løsningen på en del strekninger. Samtidig påpeker hun at lavere fartsgrenser ikke er noe sesam-sesam over alt.

– Fartsgrensene må settes med fornuft. På denne måten blir det enklere for trafikantene å forholde seg til fartsgrensene, hevdet Skogsholm, som også understreket at 60 færre nordmenn vil omkomme i trafikken hvis alle følger fartsgrensene.

Neste samferdselsminister ute er Liv Signe Navarsete.

Mitt bransjeliv med samferdselsministrene

Som redaktør i Logistikknyhetene.no har jeg valgt å ta et historisk tilbakeblikk på et knippe samferdselsministre i perioden 2001-2023. Denne tidsepoken er også i samsvar med mitt bransjeliv med samferdselsstatsråder, så langt.
Jeg håper denne serien gir et lite historisk innblikk på norsk samferdselspolitikk gjennom to ti-år.

Først ute er Torild Skogsholm.

  • Jon-Ivar Nygård (Ap): 14.10.21 –
  • Knut Arild Hareide (KrF): 24.01.20 – 14.10.21
  • Jon Georg Dale (FrP): 31.08.18 – 24.01.20
  • Ketil Solvik-Olsen (FrP): 16.10.13 – 31.08.18
  • Marit Arnstad (Sp): 18.06.12 – 16.10.13
  • Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): 20.10.09 – 18.06.12
  • Liv Signe Navarsete (Sp): 17.10.05 – 20.10.09
  • Torild Skogsholm (V): 19.10.01 – 17.10.05

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: