Tollkonsult 20 år: Ser nå nye spennende toll-år fram i tid

av

(Bildet er fra etableringen av nytt Tollkonsult-kontor i Os i nye Bjørnafjorden kommune utenfor Bergen. Toll-gründer Grete Astad så et marked for konsulenttjenester innen toll på Vestlandet. Og hun hadde rett. Foto: Per Dagfinn Wolden)

– Bedriften har utviklet seg i takt med økende etterspørsel av ulike tolltjenester og økt interesse for fagkompetanse på dette området. – Vi arbeider i dag innen de fleste områder av tollfaget, og med bedrifter innen mange ulike bransjer.

Det sier en stolt og fortsatt energisk toll-entusiast Grete Astad.

Hun etablerte Tollkonsult 12. mai 2003, og gründer og eier av selskapet kan i dag feire hele 20 år.

Utgangspunktet for etableringen var ønsket om å tilby tollfaglig konsulentbistand til import- og eksportbedrifter i et marked som den gang hadde lite fokus på toll.

Veiledning og opplæring innen tollregelverket, klassifisering, frihandelsavtaler og opprinnelse, elektronisk omberegning (refusjon/etterberegning), tollnedsettelser for næringsmidler, rutiner knyttet til toll- og avgifts-behandling samt rutiner for etablering og drift av tollager er områder vi arbeider med daglig.

Sterkt engasjert – også internasjonalt

– Spesielt gledelig er det at Tollkonsult er blitt engasjert for å gjennomføre temadager om toll og internasjonal handel i Teknologisk Matforum og nå senest i NorStella. Tollkonsult er også engasjert i NHO LT sitt tolltrainee utdanningsprogram, forteller toll-gründeren stolt.

Flere av Tollkonsults medarbeidere er valgt inn i styrer for medlemsforeninger innen handel og logistikk, noe som viser at vår tollkompetanse er verdsatt i bransjen.

– Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere vil vi fortsette vårt sterke engasjement for utvikling av og interesse for tollfaget, sier 20-årsjubilanten Grete Astad som nå ser nye 20 år frem i tid, i alle fall i første omgang.

Logistikknyhetene.no gratulerer med dagen!

Tollgründer Grete Astad og nyansatt tollkonsulent Monica Flaterås ønsket 1. april 2020 velkommen til Tollkonsults nye avdeling i Bjørnafjorden utenfor Bergen. Og som vanlig, regnvær i Vest. Foto: Per Dagfinn Wolden

Et solid team

Tollgründer Grete Astad har med seg et solid team

Monica Flaterås er tollkonsulent ved avd. Os

Renate Brynhildsen er ansatt som rådgiver i Tollkonsult ved Ålesund-kontoret. Hun er også hovedstyreleder i Logistikkforeningen.

Ning Wang Selbach var på plass som ny rådgiver i Tollkonsult AS 1. november 2022.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: