Hans Jakob Eide satte spor etter seg i norsk samferdsel

av

Hans Jakob Eide, tidligere administrerende direktør i Norges Rutebileierforbund (NRF), nå NHO Transport, døde 6. mai 93 år gammel. Med ham er en av norsk samferdsels grå eminenser gått bort.

Hans Jakob hadde embedseksamen i samfunnsgeografi og brukte sin utdannelse, erfaring og kompetanse til beste for utviklingen av både reiselivet, kollektivtrafikken og varetransporten i Norge i mange tiår.

Han var med å danne studentenes reisebyrå, nå Kilroy Travel, i unge år. I 1969 ble han sjef i NRF og hadde denne stillingen i 22 år. Han ble en av de to fedrene til dannelsen av Linjegods da han i 1972 oppnådde et samarbeid med NSB ved generaldirektør Robert Nordén. NSBs godsvirksomhet ble slått sammen med rutebilnæringens godsruter. I dag heter selskapet Schenker og er en av de største aktørene som driver kollektiv godstransport for næringsliv og befolkning.

I 1980-årene var han med å kjempe fram det landsomfattende ekspressbuss-selskapet Nor-Way Bussekspress. Faktisk er han far til selve navnet. I dag driver mange selskaper med nasjonale ekspressbussruter som sammen med togtilbudet utgjør hovedstammen i det landbaserte reisetilbudet for befolkningen.

Han ble slått til ridder av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk samferdsel.

For oss som jobbet i NRF var han en inspirasjon både på det profesjonelle og sosiale plan, og han involverte både kollegene og deres familier med aktiviteter og tilstelninger som fortsatt binder NRF-gjengen sammen.

Sine siste år tilbrakte han på dagsenteret på Høvik. Med sin store kunnskap og språksans underviste han de utenlandske pleiere og hjelpere i norsk.

Vi minnes Hans Jakob med takknemlighet og glede.

På vegne av tidligere NRF-kolleger.

Erling Sæther

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: