Fersk miljørapport: Løsningene på flaskehalsene

av

Flaskehalsene for logistikk- og transportbransjen løses ved Det grønne skiftet. Men utfordringen er de 67.000 lastebiler i Norge.

Ingelin Noresjø og Ole A. Hagen lanserte fredag rapporten om veien til en utslippsfri landtransport: https://www.nholt.no/siteassets/dokumenter/rapport-1-2023-det-gronne-skiftet-_final_44-sider.pdf.

NHO LTs næringspolitiske direktør, Ole A. Hagen, har ført nok en rapport i penn. Foto: Per Dagfinn Wolden.

Hva er status, hvordan er prognosene og ikke minst hva er løsningene på flaskehalsene? Rapporten er skrevet av næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Ole A. Hagen: https://www.nholt.no/.

Rapporten har fokus på verdikjeden fra kjøretøy (biogass, elektrisk), utvikling av lade- og fylleinfrastruktur, samt en omtale av nødvendige forutsetninger (produksjon av strøm, biogassproduksjon og arealplanlegging) for å bruke kjøretøyene frem mot 2030. Hydrogen har et signifikant potensiale, men kun på lengre sikt.

For personbiler, varebiler og bybusser er utviklingen for kjøretøy og infrastruktur godt på vei for å oppnå målene. Hovedutfordringen for å nå klimamålene på vei, er våre 67.000 lastebiler i Norge.

– Det finnes en vei til målet

Ingelin Noresjø i GLP. Foto: Per Dagfinn Wolden

For Ingelin Noresjø i GLP er det viktig å påpeke at det ikke finnes èn vei til målet.

– Vi behøver samling av hele verdikjeden og at alle tar ansvar, skal vi klare dette. Vi må spre risiko og kostnader ved at alle bidrar. Vareeiere må blant annet se sitt ansvar for klimautslippene og bestille og betale for transport deretter, sier Noresjø.

Hun mener også alle drivlinjer må tas aktivt i bruk; el, biogass, HVO og hydrogen.

– Men da må forutsigbarheten være tilstede, og myndighetene må ikke endre forutsetningene på kort varsel. Markedet responderer umiddelbart på sterke politiske signaler, både positive og negative. Det må våre godeste politikere være bevisste på, sier GLP-lederen.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: