– Endelig mer penger til vegvedlikehold

av

– Det er gledelig og på tide at det endelig satses mer på vegvedlikehold i dette landet. Samtidig settes det ikke av noen midler til flere døgnhvileplasser eller andre formål som sikrer anstendige arbeidsforhold langs norske veier.

Det sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo til lastebil.no.

Kommentaren er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram torsdag denne uken: https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Endelig-mer-penger-til-vegvedlikehold.

Bevilgningen foreslås økt med 1,2 milliarder kroner. Dette kommer på toppen av de 9,4 milliardene som allerede ligger inne i nasjonalbudsjettet for 2023, og blir en styrking på én milliard kroner. 

Videre foreslås det en økning på 190 millioner kroner som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen av budsjettet samt en økning på 1,8 millioner kroner til utgifter som følge av den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften på inntekt over 750 000 kroner.

Nødvendige satsinger

NLF-sjefen har tidligere uttalt at i en tid med hardt presset økonomi og hvor det skal spares på det meste innen samferdsel, er det viktig å rette søkelyset mot vegvedlikehold fremfor store gigantprosjekter. Spesielt når så mange viktige vegprosjekter har blitt satt på sparebluss den siste tiden.  

– Det er derfor svært positive signaler fra regjeringen at de vil bevilge 1,2 milliarder kroner til mer drift og vedlikehold av riksveiene, sier Mo.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d