– Lade-infrastrukturen for tungtransporten ligger klar

av

NLF gir sin fulle støtte til forslaget om å la tungtransport bruke fergeladere. For her ligger infrastrukturen klar.

NRK melder onsdag at flere politiske partier mener ubrukt ladekapasitet på fergekaiene kan utnyttes til å få fart på elektrifisering av transportnæringen.

– Dette er bare å ta i bruk, og vi bør utnytte den kapasiteten som ligger rundt omkring på disse fergekaiene, sier transportpolitisk talsperson i Høyre, Liv Kari Eskeland.

En av dem som stiller seg bak forslaget er Andreas Nytveit, styremedlem i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) region 5, og daglig leder og eier av lastebilselskapet Nytveit AS.

Det er i et representantforslag Høyre, Venstre og KrF ber regjeringen om se nærmere på muligheten for å kunne la elektriske lastebiler og busser bruke fergenes landstrømanlegg mellom fergeavgangene.

Eskeland mener at det skal lite til for at landtransport kan ta i bruk fergenes ladere.

Partiene understreker at tiltak som dette er helt nødvendige for å nå klimamålene innen tungtransporten.

Innen 2030 skal 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.

– En utfordring

NLFs Andreas Nytveit (bildet) tar imot forslaget med åpne armer.

– Jeg tenker at det er kjempebra. Problemet for dem som skal bygge ut ladere er å finne plass og nok strøm. Her har vi ferger som legger til kai, kobler seg på i 10 minutter, og forsvinner igjen, sier han til NRK.

Nytveit sier at den største utfordringen for elektriske tungbiler i dag er antallet tilgjengelige ladepunkter.

– I Bergen finnes det ett offentlig ladepunkt som er bygd for lastebiler, sier Nytveit.

Han viser til at flere firmaer har sine egne ladestasjoner rundt omkring, men at det er mangelen på offentlige ladepunkter som er problemet.

Positiv statssekretær

Statssekretær Tom Kalsås (Ap) (bildet) i samferdselsdepartementet forteller at de er positive til forslaget fra opposisjonspartiene.

– Regjeringen mener at det er naturlig at en også ser på muligheten for at infrastrukturen som finnes i dag, også blir tilgjengelig for flere, sier Kalsås til NRK.

Regjeringen lanserte i desember 2022 en nasjonal ladestrategi. Denne strategien skal se nærmere på hvilke grep som må gjøres for at ladetilbudet for elektriske kjøretøy skal utvikles framover.

Statens vegvesen er i gang med en utrullingsplan for ladestasjoner langs riksvegene i Norge for tunge kjøretøy. Dette skjer i samarbeid med Enova og Nye Veier.

– I forlengelsen av det arbeidet, er det naturlig at man også vurderer muligheten for å ta i bruk den allerede etablerte infrastrukturen, sier Kalsås.

Per Morten Lund, direktør for Transport og samfunn i Statens vegvesen uttalte i en pressemelding for en stund siden:

– Hurtiglading for tyngre kjøretøy er en forutsetning for at bransjen skal kunne ta i bruk elektriske lastebiler og vogntog.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: