Posten/Bring i tet på netthandels-markedet

av

Posten Norge leder markedskampen innen netthandel og bare fortsetter å vokse.

Og det til tross for et urolig marked.

Første kvartel landet konsernets omsetning på nærmere seks milliarder kroner (5927 mill.), en økning på 290 mill. sammenlignet med samme periode i fjor.

Økte kostnader drar imidlertid resultatet det.

Justert driftsresultat ble 107 mill. kroner, en nedgang på 38 mill. kroner mot første kvartal 2022.

– Vi har startet året med å vinne nye kunder og ruster oss for langsiktig vekst. Markedet er fortsatt preget av urolige geopolitiske forhold, økte kostnader og høy inflasjon. Dette gjør at vi leverer et noe svakere resultat enn samme periode i fjor. Spesielt gledelig er det at vi tar markedsandeler i det nordiske logistikkmarkedet, sier Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge.

Posten-sjef, Tone Wille

Pakkevekst på ni prosent

– Det er bra trøkk i netthandelen og stor konkurranse. Da er det ekstra hyggelig å konstatere at vi legger bak oss et kvartal med ni prosent økning i pakkevolumet fra netthandelen, sammenlignet med samme tid i fjor, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Norge AS.

Konsernet styrket dermed posisjonen i det nordiske pakkemarkedet i første kvartal.

Logistikkvirksomheten omsatte for 4705 mill. kroner i årets første kvartal, en økning på 233 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Organisk vekst i samme periode var på 4,6 prosent. Justert driftsresultat for logistikkvirksomheten ble 136 mill. kroner i første kvartal, en reduksjon på 92 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2022. Resultatnedgangen skyldtes i hovedsak høy inflasjon og høyere kostnadsnivå i perioden, særlig i virksomheten utenfor Norge.

Postsegmentet økte omsetningen med 39 mill. kroner i første kvartal 2023, sammenlignet med første kvartal 2022.

Hovedtrekkene 1. kvartal 2023 (1. kvartal 2022)

  • Driftsinntekter: MNOK 5 927 (5 637)
  • Justert driftsresultat: MNOK 107 (144)
  • Driftsresultat (EBIT): MNOK 107 (106)
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: 126 (14)

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: