Kompetanse-«rektoren» tar nye grep: Nå med Logistikk, Renhold og Kahoot

av

Han styrker ikke lenger bare logistikk- og yrkessjåførfaget. Nå tar Alex Bråten et nytt grep og beveger seg inn i renholds-bransjen. Undervisningen foregår over Teams og fra i år er også Kahoot tatt i bruk for hjemmelekser, quiz og lek.

– Dette gjør jeg for at også folk innen renhold trenger fagbrev på lik linje med transport- og logistikk-bransjen. De fleste av oss ønsker både å bevise vår kompetanse og få anerkjennelse uansett hva vi jobber med. Fagbrev fører jo blant annet også til høyere lønn. I tillegg kommer selvtillit og økte muligheter i arbeidslivet forteller Bråten til Logistikknyhetene.no.

– Med flere ben å stå på, og det å bevege seg utover bare logistikk-horisonten, så er også tiden inne for navneskifte fra OPTI Logistikk til OPTI Kompetanse: https://optikompetanse.no/, fremhever Bråten.

Det skal holdes rent

Han har allerede startet forberedelsene til renholds-kurset som starter i august, og foreleser er allerede på plass.

Bråten forteller at renhold er et yrke hvor få har fagbrev.

– Med fagbrev får en større forståelse av faget, sier OPTI Kompetanse-lederen.

– Med større kompetanse kommer anerkjennelsen

Bråten er over normalt opptatt av rekruttering. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Med større kompetanse kommer anerkjennelsen, sier han og viser til blant andre NHO Logistikk og Transports ferske styreleder, Mona Juell.

Som Logistikknyhetene skrev nylig i forbindelse med valget av ny leder i NHO LT: https://www.nholt.no/, så er Juell genuint glad i bransjen, og hun er opptatt av at bransjen får anerkjennelse for det den gjør.

Og her støtter kompetanse-lederen, Mona Juells rekrutterings-tanker fullt ut.

Bidrar til kompetanseløft

Og Alex Bråten må sies å være en viktig bidragsyter til kompetanseløftet innen transportbransjen og rekrutteringen til bransjen.

Han forteller stolt at det har skjedd mye i OPTI Logistikk det siste året.

Kursvirksomheten ble i januar etablert i mer egnede lokaler med fasiliteter tilrettelagt for teams-undervisning i Nygårdsveien i Ski utenfor Oslo.

På samme tid ble det tatt nye grep for blant annet å møte sjåførmangelen. Nytt kurs med fagbrev for yrkessjåfører ble startet i januar.

– Og til høsten kommer nye kurs innen renhold, og at vi i den forbindelse gjorde en navneendring, sier Bråten.

– Og så har du tatt i bruk Kahoot?

– Ja, vi leker med en quiz i starten av hver forelesning. Denne formen for ny-teknologi skaper masse engasjement. Det gir også en lavere terskel for å delta aktivt i undervisningen, forteller en engasjert daglig leder i OPTI Kompetanse.

Og han legger til:

– Vi tilbyr nettbaserte fagkurs som fører frem til privatisteksamen som logistikkoperatør, yrkessjåfør og renholdsoperatør. Kursene holdes på nettet og går 2 ganger på kursdagen. Dette gjør at ingen av våre elever behøver å ta seg fri fra jobben.

– Og hvem er aktørene?

– Våre praksiskandidater kommer fra ulike bedrifter i hele landet, og kursene arrangeres i samarbeid med fagforeninger knyttet opp mot LO. Eksamen tas som privatist på videregående skole i kandidatens hjemfylke, og praktisk fagprøve foregår i kandidatens bedrift.

Sparringspartnere

Alex Bråten (t.v.) sluttet som adm. direktør i GF Logistikk og kjøpte i fjor suksessbedriften OPTI Logistikk AS (nå OPTI Kompetanse) av Tom Skipping (midten) og Birger Solvang Foto: Per Dagfinn Wolden

Innehaver og «rektor» ved OPTI Kompetanse, Alex Bråten, gleder seg over den positive utviklingen i et selskap han tok over etter gründerne Tom Skipping og Birger Solvang.

– Begge er fortsatt med som både sparringspartnere og bidragsytere, forteller Bråten, og som har logistikken i ryggmargen.

Det er en egenskap som er god å ha i en hverdag som dreier seg om undervisning og opplæring av sterkt tiltrengte logistikkoperatører og sjåfører.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: