Wallenius og Greencarrier i to-spann for å nå europeiske logistikk-knutepunkt

av

Bildet: Fredrik Hermansson, administrerende direktør i Greencarrier Liner Agency Sverige, og Göran Söderdahl, Global Senior Commercial Manager hos Wallenius Marine. (Foto Wallenius Marine).

De internasjonale logistikk- og transportselskapene Wallenius og Greencarrier etablerer selskapet Lakeway Link og åpner mulighetene for å nå viktige logistikkpunkter i Europa. Ikke minst Norge vil nyte godt av tilbudet.

Ifølge pressemeldingen skal Lakeway Link betjene de polske byene Gdynia og Gdansk til og fra Södertälje og Västerås.

Selskapet blir en viktig brikke i puslespillet for å redusere tungtrafikken som går med tilhengere på veiene.

Lakeway Link opererer med en ny type skip som gjør det mulig å knytte sammen Østersjøen med Mälaren og de to nevnte svenske byene.

Med etableringen åpnes det for et mer bærekraftig linjetilbud med faste avganger to ganger i uken fra henholdsvis Sverige og Polen med oppstart ved årsskiftet 2023/2024.

Reduserer klima-avtrykket

Koblingen bidrar til å redusere klimaavtrykket betraktelig, sammenlignet med tradisjonell biltransport mellom Mälarregionen og kontinentet. Alternativet betraktes som en nyvinning på markedet.

– Lakeway Link vil åpne opp vannveien mellom viktige logistikkpunkter i Europa som tidligere ikke kunne nås effektivt med båt. Det er positivt fra et bærekraft-synspunkt gjennom redusert klimapåvirkning, samtidig som det bidrar til mer effektive flyter og mindre tungtrafikk på veiene, sier Fredrik Hermansson, administrerende direktør i Greencarrier Liner Agency Sverige.

Ifølge pressemeldingen bidrar det nye tilbudet til å redusere problemet med stor mangel på lastebilsjåfører.

Med Lakeway Link tilbys også transport av tilhengere, og dermed slipper mannskapet å ta med bergingsbil. Tjenesten vil styrke logistikknettverket til og fra Mälarregionen, og også lette trafikken til og fra hele Sverige og andre sluttdestinasjoner, ikke minst til Norge.

Et kjærkomment ro/ro-konsept fra Wallenius

Wallenius Lines utviklet RoRo-konseptet på 1960-tallet, og i dag er selskapet en aktiv eier og investor i den globale shippingindustrien.

Sammen med familieeide Greencarrier Group, med over 40 års spesialisering innen bærekraftige logistikkløsninger, blir Wallenious eier av Lakeway Link, og som blir et uavhengig svensk rederi som seiler med egne skip under svensk flagg.

– Lakeway Link vil styrke utviklingen av svensk skipsfart. Vi skal designe og bygge nye skip basert på den nyeste teknologien, noe som bidrar til mer bærekraftig logistikk både i Østersjøen og våre indre vannveier der innsjøen Mälaren spiller en stor rolle. Skipene vil bli designet for å kunne håndtere ulike typer last så vel som samfunnsnyttige oppdrag, som sjøredning, sier Göran Söderdahl, Global Senior Commercial Manager i Wallenius Marine.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: