Satser på bærekraftige løsninger og ekspress-flyfrakt

av

Deutsche Post DHL Group hadde en omsetning på 20,9 milliarder euro og et driftsresultat (EBIT) på 1,6 milliarder euro første kvartal, 24,1 prosent lavere enn kvartalet før.

Dermed har regnskapsåret 2023 startet som forventet, ifølge en pressemelding onsdag morgen.

– Først og fremst blir fokuset å investere i bærekraftige logistikkløsninger for å styrke våre globale nettverk, forteller finansdirektør Melanie Kreis (bildet) i et intervju med DPDHL Group News.

Samtidig fremhever hun at dagens forretningsresultat gir en god pekepinn for konsernets utsikter for resten av året.

Kreis forteller at konsernet har hatt ert moderat inntektsfall til 20,9 milliarder euro første kvartal, sammenlignet med fjorårets sterke nivå.

Hun fremhever også at konsernet har en sterk posisjon i markedet takket være en balansert portefølje, et bredt geografisk fotavtrykk og med fokus på inntjening og kostnadsstyring.

Den finansielle styrken på et nytt nivå

– Med den fundamentale forbedringen i inntjeningen de siste årene har vi hevet vår finansielle styrke til et nytt nivå. I lys av nedgangen i det globale økonomiske momentumet, handler vi likevel forsiktig og stoler på våre utprøvde styringsverktøy. Samtidig er vi i stand til å investere aktivt i vår kjernevirksomhet selv i utfordrende tider. Fokuset er først og fremst på å investere i bærekraftige logistikkløsninger og å styrke våre globale nettverk, sier finansdirektør Melanie Kreis i Deutsche Post DHL Group.

Utvikler fly-flåten

Satser på utvikling av ekspressfly-flåten.

Gruppen fortsatte å investere i bærekraftig vekst første kvartal.

Bruttoinvesteringer beløp seg til 569 millioner euro, mot 564 millioner første kvartal 2022.

Investeringene fokuserte blant annet på å fornye den interkontinentale ekspressfly-flåten, samt å utvide bærekraftige og lavutslippstransport-strukturer.

Konsernet planlegger et investeringsvolum på mellom 3,4 og 3,9 milliarder euro i 2023, mot 4,1 milliarder i fjor.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d