– Bransjens satsing settes på spill

av

– Med Enovas overraskende kutt, settes hele bransjens satsing på spill, sier næringspolitisk direktør i NHO LT Ole A. Hagen.

– Logistikkbransjen satset på miljøvennlige biogass-lastebiler, men nå settes satsingen i fare, fortsetter  Hagen.

Enova varslet i dag at støtten til biogasskjøretøy avsluttes 31. mai. Støtten var på inntil 40% av merkostnaden for kjøp av biogasslastebil.

– Med Enovas overraskende kutt, settes hele bransjens satsing på spill, understreker NHO LTs næringspolitiske direktør.

– Dette er bare uforståelig

– Landtransporten har som mål å kutte klimagassutslipp så raskt som mulig, og prognosen for bransjen tilsier at biodrivstoff vil ha en markedsandel på 30 % i 2030.  Med Enovas overraskende kutt, settes hele bransjens satsing på spill, sier han og fortsetter:

– For våre bedrifter betyr overgangen til det grønne skiftet kostbare investeringer. Bransjen har imidlertid vist seg endringsvillige, men det er avgjørende med forutsigbare rammebetingelser. I 2022 har veksten i antall biogasslastebiler vært svært høy i Norge, og Enovas tilskudd har vært vesentlige bidragsyter til dette.

Derfor finner Hagen det uforståelig at man nå fjerner et tiltak som bidrar til det løftet vi alle ønsker oss, nemlig mindre utslipp.

– Næringen trenger forutsigbarhet, en investering i ny lastebil har et 7-års-perspektiv, og da kan denne typen “over natta”-beslutninger være helt ødeleggende for klimasatsingen, avslutter Hagen.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: