Lederskifte i et norsk jernbaneeventyr

av

Skinnegods-gründeren som startet Grenland Rail i 2005 er tilbake i sjefsstolen. Tommy Anderson slutter som daglig leder i selskapet 28. april og Heimon Winkelman tiltrer fra samme tidspunkt.

– Jeg begynner for meg selv som rådgiver for transportkjøpere, vareeiere, infrastruktureiere, interesseorganisasjoner og eiendomsutviklere, forteller Anderson til Logistikknyhetene.no, og understreker at fratreden fra Grenland Rail: http://www.grenlandrail.no/, ikke er noe mer dramatisk enn at dette er i overenskomst med styret.

Noe styreleder Terje Wold også bekrefter overfor Logistikknyhetene.

Takker for seg

Tommy Anderson blir rådgiver for bl.a. transport- og logistikkbransjen.

Det er vel to år siden Tommy Anderson (42) overtok sjefsstolen som administrerende direktør i selskapet.

Da kom han fra stillingen som logistikksjef i Nortømmer.

Anderson har solid ballast når han nå går inn i rollen som rådgiver got blant annet transport- og logistikkbransjen.

Anderson som er utdannet logistiker i Hæren har også 13 års tjeneste i Forsvaret, herunder 8 år i Telemarkbataljon og 4 år i Forsvarets spesialkommando.

Roller og struktur blir ellers som tidligere.

Skinnegods-gründeren

Heimon Winkelman gründet Grenland Rail allerede i 2005.

Den nye adm. direktøren, Heimon Winkelman, er gründeren som startet Grenland Rail i 2005 etter fullførte ingeniørstudier, og som allerede i 2011 ble gasellevinner i Telemark.

Det året hadde selskapet en omsetning på 30 mill. kroner og 14 ansatte.

Dagens Næringsliv har imidlertid kåret Grenland Rail til årets gasellebedrift i Telemark to ganger.

I 2022 omsatte selskapet for rundt 266 mill. kroner, en økning fra 205 mill. i 2021.

Søsterselskapet Grenland Rail AB med vel 30 ansatte omsetter for ca. 80 mill. kroner. Det ledes av VD Jørgen Eyram.

I Sverige ledes selskapet av Jørgen Eyram.

Den nye Grenland Rail-sjefen, Heimon Winkelman (41), har bidratt til at selskapet er blitt til et norsk jernbaneeventyr.

Siden maskiningeniørstudenten for snart 20 år siden oppdaget en forlatt gammel skinnegående godstrafikk på nedlagte Borgestad, har veksten vært formidabel.

Winkelman fortalte i et intervju med Jernbanemagasinet for noen år siden, at han traff en frustrert Gisle Hauk, og som eide flere store pukksugere.

Men etter at NSB i praksis hadde lagt ned godstrafikken i Grenland for i stedet å satse på frakt av containere, sleit han med å finne noen som kunne trekke maskinene ut på oppdrag.

– Winkelman spurte om ikke han og jeg skulle starte et eget godsselskap, kjøpe lokomotiv og trekke dem selv. Ideen var god, Heimon virket smart og seriøs. Jeg tente umiddelbart. Vi forsøkte å hente inn investorer, men det var ingen som våget. Så da begynte vi pent alene, med Heimon som eneste ansatte, og leide ham ut til Baneservice i halvannet år, så han kunne lære seg bransjen, forteller Hauk til Jernbanemagasinet: https://jernbanemagasinet.no/.

– Vi har hele tiden lagt pengene i flere lokomotiver, vogner og ansatte. Vi jobber hardt, og setter tæring etter næring, forteller Winkelman selv, og som tidlig innså et fortsatt potensial for godstrafikk i det industritunge Grenland-området.

Etter opp- og nedturer ble det etter hvert lisens for hele jernbanenettet, samt tillatelse til å trekke farlig gods.

Grenland Rail

  • Grenland Rail er en organisasjon i vekst. I dag består organisasjonen av 21 lokomotiver og om lag 80 ansatte. Hovedkontor er lokalisert i Skien. Men selskapet har også en prosjekt-avdeling i Holmestrand samt verksted, lager og garasje i Kongsberg.
  • Selskapet har det de kaller en lettbent organisasjon med fokus på å etterstrebe fleksibilitet i bransjen.
  • De har fokus på å være løsningsorienterte overfor sine kunder.
  • Selskapets lokalkunnskap og kjennskap til infrastruktur muliggjør skreddersøm. Det holdes høyt fokus på kort responstid fra forespørsel til oppdraget blir satt ut i produksjon.
  • Grenland Rail ble startet med utgangspunkt i behovet for trekkraft til bedriften Miljø og Veiservice AS i 2005. Deretter har bedriftens vokst seg gradvis større.
  • I 2012 fikk bedriften egen lisens for godstransport på deler av det norske jernbanenettet.
  • I 2014 ble lisensen utvidet til å inkludere hele jernbanenettet samt tillatelse til transport av farlig gods.
  • I slutten av 2018 ble lisensen endret fra lite foretak til mellomstort foretak. Samtidig ble transportvolum endret fra mindre enn til større enn 500 million tonnkilometer årlig.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: