– Vi går foran med en ambisiøs bærekrafts-agenda

av

PostNords administrerende direktør Annemarie Gardshol

– Forbrukernes tillit til sin egen økonomi er fortsatt på historisk lave nivåer, og transportkostnadene er vedvarende høye. Samtidig er det tydelig at den kraftige nedgangen i volum i kjølvannet av pandemien har begynt å avta, og vi har til dels klart å kompensere for økte kostnader gjennom prisøkninger.

Det sier PostNords administrerende direktør Annemarie Gardshol i forbindelse med fremleggelsen av konsernets resultater for første kvartal.

PostNord hadde en netto-omsetning på 9899 millioner svenske kroner første kvartal mot 9772 mill. samme kvartal i fjor, en nedgang på en prosent.

Pakkevolumene hadde en nedgang på to prosent, mens postvolumene sank 11 prosent. Driftsresultatet (EBIT) var på 43 millioner svenske kroner.

PostNords pakkevolum hadde en liten nedgang første kvartal.

PostNord-sjefen fremhever at forbedringsprogrammene går etter planen.

– Sammenlignet med første kvartal i fjor har inntjeningen for vår danske og finske virksomhet forbedret seg. Det er gledelig å merke seg at pakkevolumene i vår svenske virksomhet forble uendret mens det svenske e-handelsmarkedet falt. Til tross for utfordrende eksterne faktorer og generelt lavere post- og pakkevolum, har konsernets inntjening stabilisert seg. Takket være de gjennomførte prisøkningene har vi klart å opprettholde salgsnivået, sier Gardshol som også uttaler følgende:

– Vi vil fortsette på den veien vi har tatt, samtidig som vi fortsetter arbeidet med å gjøre vår forretningsmodell mer fleksibel, slik at vi raskere kan tilpasse kapasiteten til endringer i volum. Ved utgangen av kvartalet var vår finansielle beredskap 6959 millioner svenske kroner, et høyt beredskapsnivå som gir trygghet i utfordrende tider.

Introduserte ny struktur

1. april introduserte konsernledelsen en ny struktur for ekstra støtte til virksomheten i Norden. For å utnytte potensialet for vekst i internasjonale importvolumer, slår PostNord sammen virksomheten utenfor Norden til PostNord International.

Samtidig ble PostNord Accelerate opprettet for å overta PostNord Strålfors og PostNord TPL.

– Vi identifiserer betydelig verdipotensial i PostNord Strålfors og stort potensial for vekst i vår tredjepartslogistikk-virksomhet. De to virksomhetene har lignende forretningslogikk med sterke B2B-merker og passer derfor godt inn under samme ledelse, understreker Gardshol.

Grønne tiltak

Samtidig som konsernet har et tett fokus på å tilpasse virksomheten til et utfordrende miljø, investerer PostNord i teknologi, kundetilbudet og bærekraft for en grønnere og mer digital fremtid.

– Vi fortsetter å utvide vårt pakkeskap-nettverk, som sammen med våre distribusjonspunkter og hjemleveringstjeneste tilbyr et bredt spekter av alternativer for forbrukerne. Ved utgangen av kvartalet hadde vi rundt 13.000 pakkedistribusjonspunkter over store deler av Norden, forteller Gardshol.

Og hun tillegger følgende:

– Vi går foran i sektorens klimaomstilling og har en ambisiøs bærekrafts-agenda basert på målet om å være fossilfri innen 2030. Veitransport står for den høyeste andelen av PostNords klimapåvirkning. 1. april økte vi antallet grønne korridorer i Sør-Sverige, og størstedelen av transporten vår på disse rutene er fossilfri. Korridorene ligger på viktige strekninger i både Sverige og Norge. Transformasjonen av kjøretøyparken vår fortsetter i rask takt. Ved utgangen av kvartalet var 64 prosent av energien brukt i vår egen bilpark fornybar, mot 60 prosent ved utgangen av fjerde kvartal 2022, avslutter PostNords adm. direktør, Annemarie Gardshol.

Se videosnutten med PostNord-sjefen her: https://www.linkedin.com/posts/postnord-logistics_postnord-q1-2023-interim-report-actions-ugcPost-7057674573743341568-8eSU/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: