Med fokus på bærekraftperspektivet

av

– Bærekraftig transport tar vare på mennesker, miljø og virksomhet i en tredelt bunnlinje. Vi samarbeider på tvers for å få til dette. Tomkjøring svekker verdiskapning og bidrar til unødvendig klimautslipp.

Det forteller en fremoverlent Birgith Rosseland, adm. direktør i Always Cargo: https://alwayscargo.com/, til Logistikknyhetene.no.

Hun står bak en forskningsbasert løsning som fyller ledig kapasitet raskt, og som gir økt inntjening. Realiseringen er like rundt hjørnet.

Vi snakker om en sky-basert markedsplass for godstransport, og som viser vei til bærekraftig godstransport.

Rosseland representerer en start-ups for morgendagens innovative næringsliv.

På Bærekraftfestivalen i Kristiansand 4. mai skal hun innlede om hvordan vi løser eksisterende utfordringer, og da med blant annet fokus på at 1 av 3 lastebiler kjører tomme til enhver tid, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Vårt marked representerer 20 % av de som kjører uten last, og med halvtomme biler. Hvor er miljøbevisstheten, målet og midlene? Spør Rosseland og viser blant annet til tall fra Grønt Landtransportprogram: https://www.nho.no/samarbeid/gront-landtransportprogram/

Her refereres det til tall fra 2019:

 • – 8.400.000 tonn utslipp av co2 – fra veitrafikk totalt
 • – 2.800.000 tonn utslipp av co2 – fra tunge kjøretøy
 • – Målet for 2030 i NTP: Nullutslipp for 50% av alle nye lastebiler, gjennom ladeinfrastruktur og nullutslippsteknologi

– Always Cargo vil jobbe med holdningsskaping mot et grønt skifte og rekruttering til en bransje med ca. 40 konkurser i måneden, sier Rosseland og understreker følgende:

– Det er økende behov for grønn transport. Men her kreves en effektiv og brukervennlig plattform for samlasting, med tilgang til nye oppdrag gjennom trygge avtaler, og for å få til et mer positivt miljøregnskap, sier sjefen i Always Cargo, et selskap hun beskriver som et digitalt tannhjul, og som matcher bærekraftig transport og oppdrag på proffmarkedet.

Birgith Rosseland står bak en forskningsbasert løsning som fyller ledig kapasitet raskt, og som gir økt inntjening. Realiseringen er like rundt hjørnet.

Ny og nøytral

Her snakker vi om en avansert App som forenkler prosesser, og som i dag stjeler tid:

 • • Brukervennlig samarbeidsportal
 • • Mer automatisering – mindre administrasjon
 • • Anonymitet til avtalen er inngått

– Dette er fremtidens skybaserte løsning, prøver Rosseland å overbevise Logistikknyhetene.no.

Og da viser hun til følgende:

Forskningsbasert algoritme basert på samfunnsøkonomi og bærekraft er smart:

 • – færre ledd og bedre flyt
 • – sparer tid og kostnader
 • – bedre utnyttet lastekapasitet
 • – høyere faktureringsgrad
 • – reduserer total kjørelengde
 • – mindre utslipp av co2
 • – dokumentert i miljøregnskap

Rosseland viser til hva potensielle kunder, transportselskaper, mener om løsningen:

 • «Det virker som om Always Cargos konsept supplementerer vårt flåtestyringssystem.» – leder av et større norsk transportselskap.
 • «Med et trygt system er vi villige til å ta med konkurrentens varer for å fylle opp bilene våre.» – leder, logistikkavdeling i nasjonalt selskap.
 • «Always Cargo sin digitale løsning kan gi mulighet for samarbeid med transportører vi ønsker å bruke.» – leder av IT- og logistikkavdeling.
 • «Vi vil lære opp våre elever i dette verktøyet fordi dette kan gi fordeler når de skal konkurrere om jobber.» – Opplæringssentral.
 • «Dette må være en drøm for speditører.» – Transportselskap og underleverandør til speditør.

Dette er noe av det Birgith Rosseland vil presentere på Bærekraftfestivalen 4. mai, i selebert selskap med tungvektere innen transport og ulike bransjer: https://www.xn--brekraftsfestivalen-lxb.com/

Always Cargo-sjefen er opptatt av samhandling og løsninger mellom kunder, og da snakker hun først og fremst om transportører, speditører og transportkjøpere.

Rosseland, som også deltar i en sofadebatt om innovasjon og utvikling, er overbevist om at hennes løsninger gjør det enklere å skaffe grønn transport, og at de reduserer unødvendig kjøring uten last.

– De bidrar også til et mindre negativt miljøregnskap, uten å miste konkurransefortrinn, sier hun, og viser til at for å møte utfordringene knyttet til transportbransjens klimagassutslipp vil Always Cargo bidra til å fylle opp ledig kapasitet i bilene gjennom en sky-basert markedsplass for matching av last og godstransport.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d