Investerer i fremtids-logistikk med 16 prosent vekst

av

Dachsers Armend Krasniqi har god grunn til å smile.

Dachser Norway opprettholder robust drift og investerer for framtidens logistikkbransje. Logistikkselskapet omsatte for 332,1 mill. kroner i 2022 – en økning på 16% fra 2021.

Med et solid årsresultat fortsetter veksten og den positive utviklingen.

– 2022 har vært et spesielt år på mange måter. Dette merket vi også i logistikkbransjen. Russlands angrep på Ukraina overrasket mange. Flaskehalser og korona-nedstengninger i Kina har skapt forstyrrelser og avbrudd i forsyningskjedene og i den globale varetransporten, sier Armend Krasniqi, General Manager i Dachser Norway i en pressemelding: https://www.dachser.no/no/.

I tillegg viser han til at energi- og drivstoffprisene i Europa økte til rekordhøye nivåer, og at sjåførmangelen vedvarer.

– Man kan trygt si at det har vært et krevende år, men under utfordrende markedsforhold blir det enda viktigere for oss å være en stabil og robust logistikkleverandør for våre kunder, sier Krasniqi.

Til tross for endringer i det globale transportmarkedet har Dachser Norway fortsatt arbeidet med å opprettholde god kvalitet og solid drift, og endte med en omsetning på 332,1 mill. kroner i 2022, en økning på 16% fra 2021.

Resultatet før skatt økte med nesten 2 prosent til 41,2 mill. kroner i 2022.

Krasniqi poengterer:

– Takket være dedikerte medarbeidere som alltid står på for å finne innovative løsninger har vi klart oss godt gjennom nok et turbulent år.

Med endringer i kundekrav, nye logistikkmarkeder og geopolitiske omveltninger befinner logistikkbransjen seg i et skifte. Dachser Norway investerer i framtiden for å navigere seg gjennom dette skifte, med fokus på bærekraftige løsninger, kompetanseutvikling av ansatte og større markedsandeler på Sør- og Vestlandet.

– Resultatet for 2022 viser at vi er på rett spor, med en solid plattform for videre vekst. Vi ser gode prognoser for 2023 og investerer i strategiske tiltak som vil styrke vår langsiktige konkurransedyktighet. Vi jobber kontinuerlig med å sikre produktiviteten, kapasiteten og kvaliteten i alle prosesser i forsyningskjedene, forklarer Krasniqi videre.

Konsernet i helhet

Dachser Norway AS er en del av Dachsers nordiske konsern Dachser Nordic, som i tillegg består av Dachser Denmark A/S og Dachser Sweden AB. Etter noen år med rekordresultater presenterer Dachser-konsernets nordiske region en omsetning på 1,630 MDKK og et resultat før skatt på 101,1 MDKK.  

– Vi står midt oppi flere geopolitiske kriser og dermed et usikkert marked, så det er helt naturlig at vi ser en liten stagnasjon i våre ellers sterke vekstkurver, kommenterer René Sidor, Managing Director for Dachser Nordic.

Logistikkselskapets globale konsern rapportere i sitt årsregnskap for 2022 om en omsetning på 8,1 milliarder euro og en stigning på 14,9 prosent, noe som markerer det andre året på rad med tosifret vekst.

Fakta: Dachser:

  • Takket være rundt 32.850 medarbeidere fordelt på 379 steder over hele verden hadde Dachser en konsolidert nettoomsetning på rundt 8,1 milliarder euro i 2022. Samme år håndterte logistikkleverandøren i alt 81,1 millioner forsendelser som til sammen veide 42,8 millioner tonn. Dachser har egne organisasjoner i 42 land. Du finner mer informasjon på dachser.no.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: