Storstilt klima-omlegging av transporten

av

Holmestrand-ordfører Elin Gran Weggesrud og Horten-ordfører Are Karlsen ombord på sjødrona «Therese».

Fra høsten flytter NOAH 6000 lastebillass årlig over på: ASKO Maritime AS sine sjødroner direkte fra Moss til Langøya.

Det kutter utslipp og gir en mer effektiv transport, i tillegg til å kutte den tyngste trafikken gjennom trange sentrumsgater i Holmestrand og Horten.

Se videoen sjødronelansering her: (39) Sjødronelansering – YouTube

– Dette er et godt eksempel på norsk næringsliv som tar miljøansvar, sa Holmestrand ordfører Elin Gran Weggesrud til media under lanseringen av avtalen mellom NOAH og ASKO Maritime ved Horten Havn nylig: https://www.noah.no/?fbclid=IwAR1cyANiBCqXfSz2gAaWvk6TRF0k9yt6hHrTH50q4pugPb_8GctcTmAk4u4.

Ordførerne i Holmestrand og Horten fikk omvisning på skipet «Therese» (oppkalt etter skiløperen Therese Johaug), og for å markere at avtalen mellom NOAH og ASKO nå er undertegnet og kaianlegget på Langøya påbegynt.

NOAH har inngått en avtale med ASKO Maritime om å benytte seg av deres elektriske sjødroner for frakt av flyveaske fra Moss og direkte ut til Langøya for behandling. Løsningen vil være på plass til høsten etter en storstilt omlegging av transportsystemet i hele næringskjeden. Blant annet skal kaianlegget på Langøya bygges om og utvides, transportørene skal legge om fra tankbiler til traller og ASKO skal installere ladepunkter.

– Dette er et stort klimaløft og en betydelig effektivisering av transporten vår. Omleggingen sparer Holmestrand og Horten sentrum for den tyngste tungtransporten og gir dermed betydelig reduksjon i støy og lokal forurensing. For oss i NOAH har samarbeidet med ASKO Maritime gjort at vi flytter oss med framtiden inn mot elektrisk og mer effektive transport med lavere fotavtrykk, sier adm.dir. i NOAH Solutions Tove Sjøblom.

– Samarbeid på tvers av bransjer og gjennom verdikjeden gir store nok volum til å få til klimaomlegging som monner! Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når vi samarbeider, sier Sjøblom.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: