Jernbanedirektøren vil bedre vilkårene for skinne-godset

av

Jernbanedirektør Knut Sletta ønsker å bedre vilkårene for godstransport på bane. Samtidig ber han om å senke forventningene til Nasjonal transportplan (NTP).

I møte med Fagpolitisk utvalg for samferdsel understreket også Sletta at jernbanen er viktig både for klima og miljø: https://www.ostlandssamarbeidet.no/2023/04/24/jernbanedirektoren-demper-forventningene-til-ny-nasjonal-transportplan/.

I sin orientering var jernbanedirektøren opptatt av å få fram jernbanens betydning for å få ned utslippene i transportsektoren, og for å nå nullvekstmålet i byområdene på Østlandet.

NTP-forventningene må dempes

Nasjonal transportplan 2025-2036 var sentralt tema på utvalgsmøtet 17. april.

Sletta brukte møtet til å dempe forventningene og ambisjonsnivået for den nye planen, som Samferdselsdepartementet skal legge fram våren 2024.

Han fremhevet at virkeligheten er trangere økonomiske rammer, endringer i etterspørselen etter transporttjenester etter pandemien, ønske om å prioritere vedlikehold og økt punktlighet, energiknapphet også i samferdselssektoren og endringene i det sikkerhetspolitiske bildet som krever andre prioriteringer i tiden framover.

Fagpolitisk utvalg møttes for blant annet å drøfte grunnlagsdokumentene som transportetatene har lagt fram vinteren 2023, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Jernbanedirektør Knut Sletta krever en velutviklet gods-jernbane: https://www.logistikkinside.no/jernbanedirektor-jernbanegods-knut-sletta/krever-en-velutviklet-gods-jernbane/609010.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: