Barcelona neste – Det er en stund siden Juan-les-Pins

av

Are Kjensli er klar for Årskonferanse i Barcelona. Her fra konferansen i Drammen i fjor. Foto: Per Dagfinn Wolden

Det er vår og tiden er inne for årsmøter og generalforsamlinger, også i transport- og logistikknæringen.

NHO LTs adm. direktør Are Kjensli ønsker velkommen til generalforsamling for NHO Logistikk og Transport, Norske Flyspeditørers Forening og Region Øst i Barcelona, 27. – 29. april: https://www.nholt.no/.

 – For første gang, meg bekjent, legges nå generalforsamlingen sammen med generalforsamlingene til ikke bare èn regionforening, men to. Vi håper med dette å kunne fylle salen til randen med engasjerte deltakere, sier Kjensli.

Han frister med et formelt program, et faglig program og et sosialt program. Og alt foregår i fantastiske omgivelser i en av verdens vakreste byer:https://www.nholt.no/temasider-herosider-periodisk/arsmoter-nho-lt/arsmote-2023-barcelona/.

På programmet står blant annet teknologi og digitalisering – utvikling av bylogistikk i Barcelona.

Dette formidles av CEO Ph.D Sergi Sauri, CENIT (Center for Innovation in Transport) Barcelona.

NHO LT legger også inn bedriftsbesøk til Barcelona Havn/Port of Barcelona. (Foto: Getty Images)

Veien videre for norsk transport- og logistikkbransje ved nyvalgt styreleder er et selvsagt og tradisjonelt tema på NHO LTs årskonferanser.

Men ennå vet vi ikke offisielt hvem som står på podiet som ny NHO LT-leder etter Knut Eriksmoen. Det vet vi først etter avholdt årsmøte.

Eriksmoen slutter som kjent som adm. direktør i Schenker AS, etter at selskapet etablerer et felles nordisk cluster.

Det ryktes at han nå går til en sentral rolle i DHL.

Logistikknyhetene.no og Per Dagfinn´s Bransjeblogg tar et lite tilbakeblikk på LTL/NHO LT-historien.

Dette temaet kunne jeg imidlertid ha skrevet en hel bok om.

Kappløp om å være best

Daværende direktør for NHOs næringspolitiske område, Siri Bjerke, hevdet at norsk næringsliv er det rene rotteracet og et kappløp om det å være best. Under LTL-kongressen i Frankrike 6. – 9. mai 2006, fremhevet hun at kappløpet ikke blir mindre med konkurransen fra 10 nye EU-land. 

– Styrkeforholdet i EU endres i norsk disfavør, hevdet Bjerke, som også understreket at nå måtte Norge i større grad enn før påvirke EU-parlamentet slik at norsk næringsliv ikke blir akterutseilt ytterligere.

Hun påpekte viktigheten av et nært samarbeid mellom NHO og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) for å nå fremtidige mål og løsninger.

Under kongressens faglige forum poengterte LTL-direktør, Tom Rune Nilsen, viktigheten av å bevare Alnabru-terminalen som landets viktigste og største logistikksenter. Her, mente han, har vi en stor oppgave med å påvirke politikerne for å unngå rasering.

Adm. direktør Thor Bergby i Linjegods hevdet at NHO ikke er tydelig nok i satsingen på norsk transport. Da tenke han først og fremst på den manglende satsingen på infrastruktur.

Tidligere adm. direktør i Linjegods, Thor Bergby

Bjerke lovte imidlertid å ta med seg synspunktene tilbake til NHO-administrasjonen.

Ellers orienterte seniorrådgiver Grete Karin Berg i NHO om arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP), LTLs informasjonssjef Lennart Hovland informerte om NTP og havnene, mens SAS Cargos Bjørn Teigen meddelte flyspeditørene sine tanker og vyer om flyfraktens fremtid generelt, og SAS Cargo spesielt.

Flyspeditørene holdt imidlertid sitt årsmøte sammen med LTL-kongressen for første og siste gang. Av praktiske og andre årsaker er organisasjonene neste år igjen adskilt.  

Jan Håvard Hatteland, Nor-Cargo, Stavanger, ble under LTLs generalfosamling valgt til ny styreformann i foreningen, etter at Schenkers Michael Holmstrøm trakk seg. De øvrige styremedlemmene er Knut H. Hagen, Nor-Cargo Holding AS, Reidar Mylén, Norsk Trailer Express, Thor Bergby, Linjegods AS, Leif Sperre, Tyrholm & Farstad AS og Karl H. Kristoffersen, Nor-Cargo Tromsø AS.

Følgende personer er vararepresentanter til styret: Ketil Lundgaard, DHL AS, Ellen Koffeld, UPS SCS (Norway) AS, Robin Olsen, Tollpost Globe AS, Per Waagan, Waagan Transport AS og Åge Olaussen, Nor-Cargo Vest-Finnmark.

Nå var dette en LTL-kongress på fransk vis i byen Juan-les-Pins, ca. to mil fra Nice, og nesten like langt fra Cannes. Byens nære beliggenhet til den franske rivieraen, gjør den til et svært yndet sted for konferanser. De 160 delegatene (inkl. ledsagere) på årets kongress kunne nyte godt av LTLs invitt til en tur der 80% av aktivitetene var av det sosiale slaget. Et av innslagene var utflukt til Monte Carlo og Monaco, som ble en ny og fascinerende opplevelse for flertallet i LTL-følget.

PostNords adm. direktør Robin Olsen var styreleder i LTL/NHO LT i flere år.

Historiens beste LTL-år

Adm. direktør Tom Rune Nilsen i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) forteller at 2006 var det mest vellykkede året i LTLs historie. Det til tross for godskrise og strukturendringer i bransjen. 

– At vi fikk gjennomslag for fortsatt å kjøre med vogntoglengder på 19,5 og 17,5 meter, og at havnene er tatt inn i momsordningen, er seire som vil hjelpe oss gjennom 2007, fortalte Nilsen til undertegnede, som da var redaktør i Transport Inside.

Nilsen ledet da en organisasjon med stadig større betydning for bransjen med over 300 medlemsbedrifter, og som representerer over 10.000 ansatte. Og debatten om statsbedriften CargoNet skal tilsluttes LTL pågikk for fullt. Og det var mange som ønsket CargoNet velkommen til LTL-”klubben”.

Å få gjort noe med kapasitetskrisen, samt å få mer gods over på sjøveien, var ifølge Nilsen noen av de største utfordringene fremover.

Han understreket også at det er ekstremt viktig å få utviklet potensialet på Alnabru i Oslo, slik at LTL-bedriftene kan få etablert sitt sårt tiltrengte godskluster.

– Flere godstog-avganger til de store linjene er også av største viktighet. Og ikke minst er det viktig å etablere enkle tollprosedyrer som skal erstatte de tidligere direktekjøringsordningene fra tollager til kunde. Dessuten blir arbeidet med utkastet til ny havne- og farvannslov en viktig oppgave fremover, fortalte Nilsen.

Adm. direktør Terje Aarbog i DHL Express har også vært styreleder i NHO LT.

LTL ber om å bli hørt

I februar 2007 ber LTL Samferdselsdepartementet om å bli registrert som høringsinstans i anledning organisering av stasjons- og terminalfunksjonen i det nasjonale jernbanenettet.

Det er LTLs prinsipielle standpunkt at en godsterminal ikke bør driftes av selskap som har forretningsmessige interesser i fremføring av gods på jernbane.

– Det er spesielt viktig å sikre konkurransenøytralitet på denne måten i og med at det fra og med siste årsskifte er åpnet for konkurranse om fremføringen av gods på jernbanen, skrev LTLs adm. direktør Tom Rune Nilsen i et brev til departementet.

Han understreket at LTL representerer store samlastere som Schenker, Nor-Cargo, Tollpost Globe og DHL, og at dette er selskap som er storbrukere av både jernbanenett og terminaler for å transportere godset.

Miljø og utdanning for LTL

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening går på med krum hals for å møte fremtidens utfordringer. LTL skal satse på skole og utdanning, men foreningen skal også gå i front for en mer miljøvennlig transport- og speditørvirksomhet. LTL har dessuten valgt å sette mer fokus på termobransjen.

Dette var sentralt tema på LTL-kongressen 3. – 6. mai 2007. 115 deltagere var med til Kiel og Lübeck med MS Color Fantasy.

LTLs adm. direktør Tom Rune Nilsen strutter av selvtillit og ser lyst på fremtiden for speditørbransjen. Han har fortsatt med seg adm. direktør Robin Olsen i Tollpost Globe og daglig leder Leif Sperre i Tyrholm & Farstad som støttespillere. De ble gjenvalgt som henholdsvis formann og nestformann i LTL-styret. De øvrige styremedlemmene ble også gjenvalgt.

Nilsen legger imidlertid ikke skjul på at utfordringene står i kø.

Modulenes inntog skyldes først og fremst kampvilje i LTL/NHO LT. 

– Et spesielt år er tilbakelagt. Det er blant annet gitt tillatelse for 25,25 meter modulvogntog på deler av det norske veinettet, og det er gitt dispensasjon for 19 meter vogntog. Kapasitetskrisen i bransjen er blitt kjent. Og ikke minst har vi klart å etablere en Transportbrukerkonferanse på høyt nivå. Nå skal vi sette fokus på skole og utdanning, understreket Nilsen.

Han har full tillit fra fornøyde LTL-medlemmer til å lede og forme organisasjonen videre.

Vil ha fri konkurranse

LTLs adm. direktør Tom Rune Nilsen ønsker fri konkurranse på sporet. Han håper at nye aktører dukker opp slik at CargoNet må kjempe om godset.

– Vi liker ikke monopolister, understreket Nilsen. LTL-sjefen mener det er Jernbaneverket som skal ha ansvaret for bruken av jernbaneterminalene.

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening vil etter hvert fremstå som en spedisjonsgigant med et stadig økende medlemstall. Nilsen tror og håper at store bedrifter som Posten og CargoNet etter hvert er å finne i medlemsmassen.

– Dette skaper helt nye utfordringer, sier Nilsen.

LTL har også fått en internasjonal posisjon. For nå er både Nilsen og LTLs styreformann, Robin Olsen, utnevnt som henholdsvis sekretariatsleder og president i Nordisk Speditørforbund.

– Vi har klart å bygge opp et nettverk som er blitt synlig også internasjonalt, til glede for medlemmene, ifølge LTL-sjefen. Nilsen er også nordisk styrerepresentant (Vice President) i FIATA, det internasjonale organ for den globale spedisjonsnæringen.

Nå har imidlertid kapasitetsproblemer og sjåførmangel begynt å prege hverdagen i LTL. Men Nilsen ser lyst på livet og fremtiden, ikke minst takket være en positiv samferdselsminister.

– Vi er fornøyd med Liv Signe Navarsete som har vist forståelse og vilje til å satse på samferdsel, inklusiv jernbane. Jeg tror den politiske viljen til samferdsel-satsing fortsetter, og at vi gjennom neste års Statsbudsjett får et markant løft for jernbanen, uttalte Nilsen.

Han er imidlertid litt mer usikker på ”bilsiden”.

– Her er utfordringene store, blant annet å få bukt med sjåførmangelen. Vår rolle er imidlertid ikke å løse det reelle problemet som f.eks. å utdanne sjåfører. Vi skal fortelle myndigheter, næringsliv og samfunnet forøvrig at problemene og utfordringene eksisterer. Vi kan også fortelle at modulvogntog (25,25 m), bruk av utenlandske sjåfører og ikke minst bedre sjåførlønninger, er viktige bidrag for å løse sjåførkrisen og for å gjøre yrket mer attraktivt, understreker Nilsen.

Antallet selskap som vokser seg store gjennom oppkjøp av små og mellomstore bedrifter blir stadig flere.

– Vi trenger små og mellomstore bedrifter. Derfor er arbeidet med å etablere gode konkurransevilkår for disse bedriftene en prioritert oppgave for oss, sier Nilsen.

LTL-sjefen står støtt og har full tillit som adm. direktør i LTL, en posisjon han har på syvende året. Visjonen til Nilsen er at det skal lønne seg å være LTL-medlem og at inntjeningen skal bli bare bedre og bedre. Vyene er å overføre mer gods til sjø og bane, et viktig bidrag for å avhjelpe sjåfør- og bilkrisen.

Erling Sæther ny LTL-formann

I mai 2008 velges Schenker Norges daværende viseadm. direktør, Erling Sæther, til ny styreformann i Logistikk- og transportindustriens landsforening.

Han erstatter Tollpost Globes adm. direktør, Robin Olsen, som går av etter to år i formannstolen.

Sæther har mye av æren for at Schenker kan starte opp sitt første modulvogntog (25,25 m) fra Gøteborg til Alnabru i Oslo 1. juni det året. Modulenes inntog skyldes først og fremst seks års kampvilje hos Erling Sæther. Uten hans innsats har ikke denne milepælen for norsk transportnæring vært mulig, mener mange.

Sæther er i det hele tatt en garvet forkjemper for norsk transportnæring. Han var også sentral i arbeidet med å tillate 15-meters lange busser på 1990-tallet. Det ble også den gang åpnet for en tre års prøveordning fra svenskegrensen til Kirkenes. I dag går det 15-meters busser praktisk talt på hele hovedveinettet i Norge.

Den nye LTL-formannen ønsker raskere tempo i moderniseringen av samferdselens infrastruktur både på Østlandet og mellom Norge og utlandet. Han viser til at kostnadene bare øker, mens varefremføringen må fortsette på en infrastruktur som er umoderne og uforutsigbar. Sæther er også opptatt av jernbanen, kanskje ikke minst fordi Schenker bruker jernbane i 60%-70% av godsfremføringen.

For LTLs adm. direktør Tom Rune Nilsen er formennene hans viktigste støttespillere.

Han mener også at valget av formann har innvirkning på fremtidsutviklingen i organisasjonen, og er med på å bestemme kursen for fremtidig strategi.

Ved valget av Sæther som ny formann, får Nilsen tilfredsstilt sitt ønske om at formannen må ha en god posisjon i bransjen med evne til næringspolitisk gjennomslag overfor politikere og myndigheter.

Nilsen understreker at formennene har bidratt til at LTL har blitt en suksess.

Han trekker blant annet frem Michael Holmstrøm, både Schenkers og Linjegods adm. direktør gjennom mange år.

Holmstrøm er vel også den lengst-sittende styreleder i LTL/NHO LT.

– Fremtidens vinnere er de med digital logistikk-kompetanse og som klarer balansen mellom menneskelig og kunstig intelligens, uttalte Holmstrøm i et intervju med undertegnede i forbindelse med at han overlot sjefsstolen til Knut Eriksmoen i 2017, og som da var Schenkers  Senior Vice President Air & Ocean Freight.

I 1872 stiftet Gottfried Schenker det verdensledende logistikkselskapet. Michael Holmstrøm kan fortelle om eventyret frem til i dag. Historien om de svenske selskapene Bilspedition, Autotransitt, SkandiaTransport, Einar Sundbye og historien om tidligere Linjegods. Foto: Per Dagfinn Wolden

LTL i ny drakt

Styret i LTL vedtok i 2011 å foreslå et navneskifte for den kommende generalforsamlingen. Det nye navnet blir i så fall NHO Logistikk og Transport. Det har vært en prosess som har gått over tid og innkomne forslag har blitt diskutert på to styremøter i høst. NHO ønsker navneendring på alle sine landsforeninger.

– Personlig er jeg litt splittet i dette spørsmålet, og ser både fordeler og ulemper. Synes det er trist å oppgi speditør-biten i navnet, men det finnes mange fordeler med å få NHO i navnet. Det er et kjent og godt merkenavn overfor politikere og myndigheter, sier Nilsen. Han påpeker at det må en vedtektsendring til (2/3 flertall) under generalforsamlingen i Stavanger i slutten av mai for å endre navnet.

– Ettersom styret har fremmet forslaget både håper og tror jeg at det blir et navneskifte, sier Nilsen.

Og det ble det.

Ole A. Hagen ny LTL-leder

(Foto: Per Dagfinn Wolden)

Ole Andreas Hagen, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Tollpost Globe og PostNord Logistikk, ble valgt til ny leder i Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) fra 1. januar 2012.

Han erstattet Erik Johannessen som sluttet som adm. direktør i Bring Logistics AS. Ifølge LTLs vedtekter skal en person som ikke lenger er tilsluttet et selskap trekke seg og overlate roret til en annen. Hagen var et naturlig valg som 1. nestleder i LTL, mens Leif Arne Strømmen i Kuehne+Nagel er 2. nestleder.

Erik Johannessen fortalte undertegnede at hans beslutning om å slutte i Bring Logistics er uten dramatikk. Han bekreftet imidlertid at han i fremtiden blir å finne i en helt annen bransje.

Utover dette ville ikke Johannessen kommentere beslutningen, og som har vært med på omfattende og gjennomgripende arbeidsprosesser i Bring Logistics AS. Bring-sjefen kom til posten i 2000 og har vært med på å omstille Posten til en ny tid. Han har hatt ansvaret for forandringen fra postkontor til post i butikk, og ble etter hvert leder av Bring Logistics AS. 

Hele tiden på alerten

Å jobbe med logistikk er å jobbe internasjonalt. NHO LT er medlem av internasjonale organisasjoner som FIATA (verden), CLECAT (Europa) og Nordisk Speditørforbund. Her er Are Kjensli hos CLECAT.

NHO LTs adm. direktør, Are Kjensli, tråkker nå veien videre for speditører og transportører: https://www.logistikkinside.no/flyfrakt-jernbanetransport-nho-logistikk-og-transport/na-ma-han-trakke-veien-videre-for-speditorer-og-transportorer/660767

Situasjonen i Ukraina er et sterkt og utfordrende tema for NHO LT-sjefen. Utfordringene er knyttet til svikt i forsyningskjedene, kostnadsvekst og sjåførmangel.

De daglige utfordringene står i kø. Det være seg arbeidet med Grønt landtransportprogram, godt fungerende godsknutepunkter til å forsyne Norge med varer og gods, tollbehandling og grensepassering i en ny tid.

Kjensli spør seg også om han representanter en bransje som er bedre enn sitt rykte? Eller støtter NHO LT opp en virksomhet med utstrakt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping?

Uansett representerer han et generasjonsskifte i organisasjonen. Dette skiftet har han klart å bite seg fast i som en terrier og lobbyist i jakten på taletid og oppmerksomhet, og dette i sterk konkurranse med andre som vil fronte sin sak overfor politiske myndigheter.

Kjensli var allerede en logistikkveteran da han på NHO LTs årskonferanse i Trondheim, i mai-dagene i 2014, overtok som frontfigur etter toll- og logistikktungvekter Tom Rune Nilsen.

Nilsen har gjort seg bemerket som en kunnskapsrik og dyktig leder for speditørene gjennom en årrekke. Ikke minst har juristen Nilsen vist solide egenskaper og styrke innen tollfaget.

Kjensli har imidlertid vist seg å være en verdig arvtager. Han har bred erfaring og kunnskap innen både logistikk og bedriftslederskap, blant annet som adm. direktør i CargoNet i flere år. Det har nok vært en god ballast til å lede NHO LT videre.

Litt om NHO LT

  • NHO Logistikk og Transport er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter innenfor transport, logistikk, spedisjon, lager og terminaldrift for bil-, sjø-, bane- og flyfrakt i Norge. Vi har i dag i underkant av 500 medlemmer (hovedenheter og avdelinger) og  disse sysselsetter omlag 11.000 personer. I tillegg sysselsettes omtrent like mange sjåfører hos underleverandører
  • NHO Logistikk og Transport har 8 ansatte og er en del av NHO-fellesskapet. Vi samarbeider tett med NHO og de øvrige landsforeningene, i tillegg til at vi har god dialog med myndigheter og andre relevante aktører.  NHO Logistikk og Transport har foruten et styre, flere rådgivende utvalg som tariffutvalg, forhandlingsutvalg, næringspolitisk utvalg m.fl.
  • NHO Logistikk og Transport har 8 selvstendige regionforeninger. Regionforeningene er viktige grener av hovedforeningen fordi de er tettere på de lokale sakene.

Speditørenes tungvekter gjennom mange år

Transport- og logistikknæringen tungvekter Tom Rune Nilsen står fortsatt på de juridiske barrikadene for bransjen, nå som juridisk rådgiver og advokat i Freja Logistics & Transport.

Det er ti år siden den tidligere speditørgeneralen overlot sjefsstolen i NHO Logistikk og Transport til Are Kjensli.

Fakta: Tom Rune Nilsen

  • Er tidligere Adm. Direktør i NHO Logistikk og Transport (NHO LT) og har vært sentral i utformingen av NSAB2015.
  • Han er nå fast ansatt i Freja Logistics & Transport for å bidra til selskapets faglige utvikling gjennom kurs for medarbeidere og kunder. Hans spesialfelt er fortolling, incoterms, transportjuss og kontraktsvilkår.
  • Etter den tid har flere bransjeaktører hatt stor nytte av hans juridiske bransjekunnskap, han var blant annet juridisk rådgiver i PostNord frem til 2019.
  • I sin nye rolle som Legal Advisor Norway i Freja skal han blant annet bidra til selskapets faglige utvikling gjennom kurs for både medarbeidere og kunder.
  • Nilsen er sentral i utformingen av NSAB2015, og hans spesialfelt er fortolling, incoterms, transportjuss og kontraktsvilkår.

Hun hoppet inn i mannsbastionen

I 2006 gjorde Adrianne M. N. Ubeda et solid hopp inn i norsk transport- og logistikkbransje som første kvinnelige styremedlem i Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL).

Den daglige lederen i Tromsø-selskapet Lars Holm Shipping AS bidro dermed til en milepæl i bransjen.

Ubeda ble ansatt i Lars Holm Shipping: https://www.holmshipping.no/om-oss, i 1991 som nyutdannet siviløkonom med ansvar for økonomi, regnskap og IT. Siden 2004 har hun vært daglig leder.

For organisasjonsmennesket Ubeda gir det å få delta i LTLs arbeid og brede engasjement en faglig berikelse.

– Det gjør deg til et sterkere og tryggere bransjemenneske, understreker Ubeda.

Et fremtredende motto hos den livsglade kvinnen med spansk blod i årene, er ”alt for kunden”.

Nok en sentral rolle: https://www.logistikkinside.no/distribusjon-flyfrakt-jernbanetransport/nok-en-sentral-rolle/639534

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: