Streike-solidaritet i NHO LT

av

Solidaritet under streik og hensynet til etiske retningslinjer blir trukket fram i NHO Logistikk og Transport (NHO LT).

NHO LTs advokat, Thor Chr. Hansteen, viser til følgende i disse streiketider:

I styremøte 1. februar 2012 vedtok NHO LT retningslinjer for lojalitet i forbindelse med konflikt. En lojalitetsbestemmelse ble tatt inn i NHO LTs vedtekter (§15).

– Hvis en eller flere av NHO LTs medlemsbedrifter er rammet av en streik, må organisasjonens øvrige medlemmer vise solidaritet, sier NHO LT-advokaten.

Og det understrekes følgende:

Ingen medlemsbedrift må mens streiken pågår aktivt søke å inngå et kundeforhold med streikerammede bedrifters kunder, eller på annen måte ytterligere forverre situasjonen for de streikerammede bedriftene.

Derimot kan man passivt ta imot oppdrag mot sedvanlig betaling. Dersom medlemsbedriften før konflikten oppstod beviselig var i forhandlinger med kunden, kan man få NHO LTs tillatelse til å inngå avtale med varighet ut over streiken.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: