NHOLT-sjefen: – Kostnadsdrivende Lærdaltunnel

av

,

Her ønsker Are Kjensli samferdselsminister Jon-Ivar Nygård velkommen til fjoråretsTransport&Logistikkonferanse på The Qube mandag i fjor høst. Foto: Per Dagfinn Wolden

Adm. direktør Are Kjensli og NHO Logistikk og Transport krever bedre løsning for stenging av Lærdalstunellen.

I en pressemelding fredag peker NHO LT-sjefen på at kveld- og nattestenging av Lærdalstunellen medfører lengre framføringstid av gods, samt at det er kostnadsdrivende og til stor ulempe for næringslivet.

– I tillegg øker det sårbarheten for veifrakt mellom Vestland og regionene i øst, da det kun er Hardangervidda som er et reelt alternativ for godstransport på vei, sier Kjensli.

Han oppfordrer Statens vegvesen til å etablere en rutine for stenging og bruk av Lærdalstunellen, samt Rv7 mellom Gol og Hardangerbrua nattes tid.

Utdatert

Strekningen Hol – Aurland er utdatert med tanke på veistandard og  lengde/høydebegrensning. Aksen via Haukeli medfører lengre framføringstid da mye av trafikken må gå via Aksdal og E39, også her pga. høydebegrensinger over Kvamskogen, samt lengde begrensninger som umuliggjør modulvogntog, skrives det i pressemeldingen fra NHO LT.

Are Kjensli oppfordrer alle aktører til å sikre smidige transport- og distribusjonsløsninger i den krevende tiden med de høyst nødvendige oppgraderingene av Lærdalstunnelen.

Han tenker først og fremst på tilfellene hvor tunnelen og Rv7 må stenges som følge av vær eller andre forhold.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: