– Vareeierbehovet er ikke lastbæreren

av

Jørn Askvik

– Vareeierbehovet er ikke lastbæreren, men kvaliteter som forutsigbar, effektiv og bærekraftig logistikk.

Det sier Jørn Askvik, daglig leder i Shortsea Promotion Centre: https://www.shortseashipping.no/.

På fagseminaret til Norske Havner: https://www.samfunnsbedriftene.no/bransje/norske-havner, på Color Line til Kiel 18.-20. april innleder han om havnens rolle i et godsoverføringsperspektiv, et tema han både brenner for og kan mye om.

– Denne sjøreisen ser jeg frem til. Godsoverføringsperspektivet baserer jeg på bakgrunn av resultater fra vareeierundersøkelsen, bransjeperspektiv og egne erfaringer fra luftfartsbransjen, forteller Askvik.

– Handler om å kapre kunder

Og han understreker følgende:

– Vareeierbehovet er ikke lastbæreren, men kvaliteter som forutsigbar, effektiv og bærekraftig logistikk. Med dette utgangspunktet har vareeieren valgmuligheter knyttet til hvordan løse egen logistikk på best mulig måte.

Ifølge Askvik handler derfor mer gods fra vei til sjø om å kapre kunder sjøfraktnæringen ikke har, nemlig kunder som får dekket logistikkbehovet fra veitransport.

I foredraget på Color Line fokuserer Askvik også på havnerollen i dette arbeidet, sett i lys av veivalg gjort i luftfart, og ikke minst bærekrafts-utfordringen. 

– Jeg vil understreke hvor viktig havnerollen er for å gjøre sjøveien til en større del verdikjeden, sier Jørn Askvik, og som viser til at Norske Havner arbeider for å styrke og synliggjøre havnens konkurranseevne og utvikling.

– Sjøveien det beste svaret

Ifølge Askvik er sjøveien et av de gode og riktige svarene for å redusere utslipp fra transportsektoren.

– Det, mener han, – også er grunnen til at det eksisterer en nasjonal ambisjon om å flytte mer gods fra vei til sjø.

– Kundebehovet er ikke båt, bil eller tog, men forutsigbar, effektiv og miljøvennlig transport. Godsoverføring handler i stor grad om å utfordre det etablerte. Det handler om å kapre kunder vi ikke har. Da snakker vi om kunder som i dag får dekket sitt transportbehov med løsninger de er godt fornøyd med, sier Askvik.

Og så fremhever han:

– Fornøyde kunder ser på endring som en operasjonell risiko. Det eksisterer m.a.o. et motivasjons-gap mellom vår ambisjon om å flytte mer gods fra vei til sjø og kundenes motivasjon for å søke alternativer, sier Jørn Askvik.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: