Tok steget fra planlegging til oppbygging

av

Havnesjef i Moss, Øystein Høsteland Sundby

– Ny fase er i gang og vi ser at en nullutslipp sjøbasert transportkjede virker. Sammen med nyetablert ro-ro tilbud over fjorden har containertrafikken nådd ny rekord.

Det forteller havnesjef Øystein Høsteland Sundby i forbindelse med offentliggjøring av Moss Havns Årsrapport 2022: Årsrapport 2022 – Moss Havn (moss-havn.no)

– Vi tok steget fra planlegging og oppbygging – til åpning og oppstartdrift av dronehavn i 2022, sier Høsteland Sundby og understreker at havnen gjør det mulig for regionalt næringsliv å flytte gods fra vei til sjø og bane.

Dronene frakter daglig traller med gods mellom Moss og Horten.

– Gods flyttes fra vei til sjø og vareeiere og logistikkaktører i Mosseregionen prioriterer bærekraftige løsninger for fremtiden, sier Øystein Høsteland Sundby.

Styreleder Fred Jørgen Evensen trekker frem Askos Maritime sjødroner som noe av det største som skjedde i havnen i 2022.

Styreleder Fred Jørgen Evensen

– Dåpen av «Marit» og «Therese» i september var ett av årets høydepunkter. Dette markerte overgangen fra flere år med planlegging og oppbygging til starten på drift av en helelektrisk autonom transport over Oslofjorden, sier Moss Havns styreleder.

Dronene frakter daglig traller med gods mellom Moss og Horten. Trallene trekkes fra Askos hoved-terminal til havnen med elektriske trekkvogner, og som lastes og losses på sjødronene med elektriske terminaltraktorer.

Ifølge Evensen hadde Moss Havn en økning i overføring av gods fra vei til sjø på 7,5 prosent, og som tilsvarer 68.000 teus.

–  Dette viser at havnen er en viktig bidragsyter i dreiningen til det grønne skiftet og grønne transportkjeder, sier styreleder Fred Jørgen Evensen som også konstaterer at 2022 har vært et godt år for Moss Havn.

Havnen omsatte i fjor for 36,4 mill. kroner, 67.133 (TEU Lo-Lo), 1166 (TEU Ro-Ro), 373.613 (Tonnasje gods).

Konkrete tiltak i 2022

I tillegg til gode driftsresultater er det gjennomført flere tiltak som bygger opp om havnens strategiske plan og konkrete målsettinger:

 • Åpnet dronehavn og startet drift av elektriske sjødroner
 • Startet to-årig prosjekt med rehabilitering av Værlepiren syd
 • Investert i elektrisk arbeidsbåt (leveres i 2023)
 • Publisert rapport om synliggjør ringvirkningene av Moss havn for Mosseregionen
 • Jobbet sammen med MNU, hvor vi er deleiere, og gjennomført forprosjekt for jernbaneterminal i Vestby med mulighet for tog til Moss havn
 • Videreført og videreutviklet arbeid med nettside og bruk av sosiale medier
 • Jobbet aktivt med å utforske løsninger for bruk av container til masser som tradisjonelt går i lastebil eller bulk
 • Videre oppfølgning i bruk av avvikssystem og tett HMSoppfølgning av operatører og andre aktører inne på havneområdet
 • Videreutviklet system for å måle effektivitet i operasjoner
 • Inngått Lektor2-avtale med Kirkeparken videregående skole
 • Gjennomført foredrag og omvisning for flere klasser ved videregående skoler i området
 • Startet arbeid med grunnlag for ny operatøravtale, som skal gjelde fra 1. januar 2025
 • Startet opp deltakelse i flere internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: