Sjømateksport for 41 milliarder – opp 22 prosent

av

Norge eksporterte sjømat for 41,4 milliarder kroner i første kvartal. Dette er en økning på 7,4 milliarder kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) er svært fornøyd, og kan konstatere at sjømat fra Norge forsetter å være populært verden rundt.

– Norsk sjømat er bærekraftig og et godt matvalg for folk i alle aldre og land, sier Fiskeri- og havministeren.

Og administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, supplerer i pressemeldingen onsdag:

– Norsk sjømateksport har lagt bak seg et verdimessig historisk sterkt kvartal. En betydelig svakere norsk krone og prisvekst i markedene på arter som laks, torsk, ørret, sei og sild er hovedforklaringen til veksten. Det førte blant annet til at eksportverdien i mars ble tidenes høyeste i en enkeltmåned, sier Chramer.

Har fått god kontakt med laksen

Det er gått bare halvåret etter at Christian Chramer overtok som administrerende direktør i Norges sjømatråd i oktober i fjor. (Foto: LinkedIn)

Siden har han kunne konstatere at pilen bare har pekt oppover.

Chramer hadde nærmere åtte år i Næringslivets Hovedorganisasjon da han 3. oktober kom tilbake i bedriften hvor presentasjon av norsk sjømat er en viktig del av jobben.

Matvareinflasjon og svak krone

– Det er mange verdirekorder i første kvartal, blant annet for laks og i hvitfiskkategorien, men når vi ser bak tallene, er det ikke like lystig. En sterk matvareinflasjon og den svake kronen forklarer en god del av verdiveksten, og i tillegg faller eksportvolumet av torsk og laks, noe som bidrar til å løfte prisene, understreker Chramer.

Den svake kronen bidro alene til å løfte eksportverdien med om lag 3 milliarder kroner i første kvartal, mens økte priser i markedene bidro med 6 milliarder kroner. Volumfallet trakk på sin side ned eksportverdien med om lag 1,8 milliarder kroner.

Krevende tider

– Verdenshandelen preges også i 2023 av krig og uro i verdensøkonomien, så vi lever fortsatt i krevende tider. Dette merkes ute i markedene hvor forbrukerne nå for alvor opplever at kjøpekraften svekkes, sier Christian Chramer.

Størst verdivekst til USA

USA hadde størst verdivekst i første kvartal, med en økning i eksportverdien på 1 milliard kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Dermed fortsetter den sterke utviklingen som vi har sett den siste tiden.

Det er særlig laks som løfter eksportverdien til det amerikanske markedet, men også ørret og fryst snøkrabbe har lagt bak seg et godt kvartal.

– Det er positivt at USA er et sterkt vekstmarked for flere arter i første kvartal. For kongekrabbe og snøkrabbe er USA ett av de største markedene dette kvartalet, med vekst både i verdi og volum, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Volumnedgang for laks

Totalt ble det eksportert 693 400 tonn sjømat i første kvartal. Det er en nedgang på 8,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Laks var en av artene med volumfall. Her var nedgangen på seks prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. På kort sikt bidrar dette til å løfte prisene til historisk høye nivåer, sier Christian Chramer.

I første kvartal var det også volumnedgang for viktige hvitfiskarter som torsk og hyse, mens snøkrabbe, sei og makrell opplevde vekst i volumet i første kvartal.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: